Ciclul Saturn-Pluto: Ascensiunea conservatorismului

Posted by
Timp de lectură: 13 minute

 
 

Richard Tarnas

 
 
Reprodus cu permisiunea autorului.

Acest articol este capitolul al treilea Conservative Empowerment din secțiunea a V-a a cărții Cosmos and Psyche. Secțiunea a V-a a cărții, Cycles of crisis and contraction, cuprinde următoarele capitole: World Wars, Cold War, and September 11; Historical Contrasts and Tensions; Conservative Empowerment; Splitting, Evil, and Terror; Moby Dick and Nature’s Depths; Historical Determinism, Realpolitik, and Apocalypse; Moral Courage, Facing the Shadow, and the Tension of Opposites; Paradigmatic Works of Art; Forging Deep Structures.
 
 
Revenind acum la ciclul Saturn-Pluto în sine, putem examina mai îndeaproape corelarea diacronică a evenimentelor istoric semnificative cu succesiunea de conjuncții, careuri și opoziții. Evenimentele perioadei de conjuncție a anilor 1981-1984 – valul ascendent al mișcărilor conservatoare și reacționare în întreaga lume și intensificarea culminantă a ostilităților Războiului Rece dintre cele două superputeri – pot fi înțelese ca profund înrudite cu evenimentele conjuncției imediat precedente Saturn-Pluto din 1946-1948, care a coincis cu debutul Războiului Rece. Pe parcursul alinierii precedente, instalarea Cortinei de Fier și dominația sovietică a Europei de Est au fost întâmpinate în Statele Unite prin înființarea mai multor structuri anticomuniste politice și militare durabile pe timpul Războiului Rece, care au caracterizat replica americană la acea stare continuă de criză și tensiune globală. Acestea includ înființarea CIA (Central Intelligence Agency), a Consiliului Național pentru Securitate (NSC – National Security Council) și a Ministerului Apărării (Department of Defense); formularea politicii de izolare în articolul influent al lui George Kennan din Foreign Affairs și afirmarea Doctrinei Truman; intensificarea audierilor anticomuniste de către Comitetului Casei pentru Activități Ne-americane (House Un-American Activities Committee – HUAC), conducând la era McCarthy; înființarea listei negre a Hollywood-ului și larg-răspânditele vânători anticomuniste de vrăjitoare, printre alte fenomene comparabile ce reflectă acest complex arhetipal.

Remarcabil, George Orwell a scris romanul 1984, viziunea sa întunecată asupra opresiunii și controlului totalitar, în timpul conjuncției Saturn-Pluto din 1946-1948, și i-a amplasat acțiunea în anul 1984, care s-a întâmplat să coincidă chiar cu următoarea conjuncție Saturn-Pluto, la un ciclu complet distanță. In scrierea acestei cărți Orwell a fost motivat de frica și convingerea sa crescândă că nu numai că izbucnise un Război Rece (el l-a botezat astfel) împotriva totalitarismului, dar că în acea perioadă critică a sfârșitului anilor `40 (în timpul conjuncției), democrațiile occidentale îl pierdeau.

Aceste două perioade, a anilor 1946-1948 și 1981-1984, care au coincis cu conjuncțiile succesive Saturn-Pluto au o legătură istorică și arhetipală strânsă cu perioada următoarei opoziții dintre aceleași planete, activă între 1964-1967. De exemplu, în 1964 în Statele Unite, Berry Goldwater a inițiat cu succes – în ciuda tendinței mai largi a deceniului – ascensiunea treptată, de la zero, a dreptei Republicane, care a culminat cu alegerea lui Reagan în timpul următoarei conjuncții Saturn-Pluto. (Și totuși, chiar și Goldwater, a dat voce, prin inflexiunea sa extrem de conservatoare a zeitgeist-ului anilor `60, impulsului dominant al acelei decade, asociat arhetipal conjuncției Uranus-Pluto – intensitate extremă în slujba libertății – prin faimoasa lui declarație: “Extremismul în apărarea libertății nu este nicidecum ceva greșit.”) În timpul aceleiași opoziții, în 1966, Reagan și-a început ascensiunea politică câștigând detașat guvernarea Californiei și imediat după aceea a luat măsuri de suprimare a protestelor studențești și a mișcării pentru libertatea cuvântului de la Universitatea Berkeley din California. Un alt eveniment care a reflectat deopotrivă virajul [politic] la dreapta din timpul perioadei 1964-1967 a fost intensificarea unei mișcări larg răspândite de “răzbunare albă” împotriva nou-câștigatelor drepturi civile ale negrilor. Tot așa poate fi înțeles și virajul către dreapta al administrației Johnson, exprimat în decizia de a continua ostilitățile în Războiul din Vietnam începând cu 1964-1965. [Pe de altă parte,] În Uniunea Sovietică, mai liberalul Hrușciov era înlocuit în 1964 de conservatorul Brejnev, al cărui regim a durat exact până la următoarea conjuncție Saturn-Pluto, din 1982.

În Statele Unite, acest tipar ciclic al ascensiunii conservatoare s-a extins până la cea mai recentă aliniere Saturn-Pluto, adică opoziția anilor 2000-2004. Perioada acestei alinieri a început cu contestatele alegeri prezidențiale și decizia Curții Supreme, care au adus la putere pe tânărul Bush și dreapta Republicană exact când opoziția trecea într-un orb mai mic de 15⁰, în toamna lui 2000. Ascensiunea ulterioară a administrației Bush și a dreptei Republicane în perioada de după evenimentele din 11 septembrie 2001 și intensificarea sistematică a eforturilor lor în virtutea unui program conservator mai extrem au coincis precis cu momentul când opoziția Saturn-Pluto atingea exactitatea. Perioada celei mai înalte ascensiuni conservatoare, incluzând invazia americană a Irakului în martie 2003, a coincis cu următorii doi ani în care Saturn și Pluto au fost poziționate în aliniere foarte strânsă. De asemenea, George W. Bush a fost născut în timpul conjuncției Saturn-Pluto din 1946, cea care a coincis cu debutul Războiului Rece.

În timpul tuturor perioadelor Saturn-Pluto pe care le-am examinat, ca de pildă 1981-1984 sau 2000-2004 când cele două planete au format mai întâi o conjuncție, apoi o opoziție, putem observa cu câtă consecvență aceste epoci au adus cu sine un impuls puternic, generalizat, de a restabili “valorile tradiționale”, care s-a bucurat de un considerabil sprijin social și politic. Tind să apară diferite mișcări dedicate “restabilirii unui fundament moral solid”, reîmputernicirii “majorității morale”, “restaurării valorilor familiale”. De exemplu, în Statele Unite, în timp ce decada anilor `60 din timpul conjuncției Uranus-Pluto a propulsat gânditori progresivi, radicali și revoluționari, perioada 1981-1984 și mai recenta perioadă 2000-2004, care au coincis cu alinieri Saturn-Pluto, au adus în prim-plan și la putere un val de gânditori conservatori și neoconservatori. În timp ce anii `60 au adus un val de rebeliune împotriva structurilor și valorile prestabilite, rebeliune îmbrățișată de un segment enorm al populației, perioadele 1981-1984 și 2000-2004 au adus o mișcare conservatoare solicitând lege și ordine, care a fost la fel de larg îmbrățișată. Întreaga decadă și etosul dominant al anilor `60 au devenit adesea ținta condamnărilor morale venite din partea unor figuri importante ale perioadei 1981-1984, ca de pildă respingerea caracteristică a anilor `60, din partea Margaretei Thatcher, pe când era prim-ministru în 1982: “Teoriile la modă și vorbăria permisivă au pregătit terenul pentru o societate în care vechile valori ale disciplinei și înfrânării au fost denigrate.”

Pe parcursul perioadelor Saturn-Pluto precum 1981-1984 și 2000-2004, ascensiunea conservatoare a fost exprimată regulat prin constrângeri și judecăți sociale și legale (Saturn) împotriva sexualității (Pluto), ca de exemplu încercările legislative și administrative de a limita tehnologiile contraceptive, dreptul de a avorta, sexul premarital și căsătoriile între persoanele de același sex. În timpul ambelor perioade au fost tăiate fondurile guvernamentale pentru cercetările științifice și programele internaționale publice de sănătate care erau văzute de conservatori ca încurajând iresponsabilitatea sexuală. Abstinența sexuală și monogamia au fost afirmate ca idealuri sociale și religioase. Natura însăși pare să fi conspirat în trecerea arhetipală de la perioada anilor `60 la perioada timpurie a anilor `80, atunci când apariția epidemiei de SIDA în timpul conjuncției Saturn-Pluto din 1981-1984 a adus ceea ce la acea vreme era adesea numit “sfârșitul revoluției sexuale” și al epocii de experimentare și libertate sexuală care apăruseră în timpul conjuncției Uranus-Pluto și trezirii dionisiace a anilor `60. În raport cu sexualitatea, în această perioadă s-au afirmat teme deosebit de caracteristice pentru Saturn-Pluto, ca de pildă suferința în masă, boala, moartea și frica. Tot într-un astfel de raport s-a poziționat și reușita conservatoare a transformării moravurilor sociale prin înființarea noilor structuri de inhibare și control, atât interne cât și externe.

Un alt set important de teme caracteristice complexului Saturn-Pluto a răsărit la această vreme în psihicul colectiv sub forma ascensiunii generalizate a interpretărilor fundamentaliste și a judecăților moraliste care considerau epidemia [de SIDA] ca o pedeapsă dreaptă a lui Dumnezeu pentru păcatele și imoralitatea omului. Acest fenomen se aseamănă cu apariția și răspândirea în Europa medievală, în timpul conjuncției Saturn-Pluto a anilor 1348-1350, a unor perspective asemănătoare cu privire la ciuma bubonică (“Moartea Neagră”), și aceasta fiind atunci considerată ca întrupare manifestă a furiei punitive a lui Dumnezeu.

În timpul conjuncției Saturn-Pluto din perioada 2000-2004, au apărut interpretări asemănătoare ale evenimentelor istorice contemporane, ca de pildă judecățile fundamentaliștilor creștini cu privire la adevărata cauză a atacurilor din 11 septembrie de la World Trade Center din New York. Lideri religioși precum Jerry Falwell și Pat Robertson afirmau că atacurile fuseseră de fapt pedeapsa dreaptă a lui Dumnezeu pentru corupția morală și desfrâul din orașul atacat, care simbolizau păcatele comise de America seculară, de liberali, gay și adepții feminismului. Aceste judecăți au fost în anumite aspecte aproape identice în terminologia folosită și în caracterul arhetipal cu perspectivele fundamentaliste islamice asupra evenimentelor, incluzând aici și cele care i-au inspirat pe teroriștii jihadiști. Fenomene comparabile pot fi recunoscute în epoci istorice precedente, ca de pildă interpretările antice, atât păgâne cât și creștine, asupra asediului barbar al Romei, care reflecta furia punitivă a zeilor sau a lui Dumnezeu, manifestată împotriva unui popor lipsit de credință.

Contrastul arhetipal dintre epoca Uranus-Pluto a anilor `60 și cele două perioade Saturn-Pluto ale începutului anilor `80 și începutului anilor 2000, a fost de asemenea exprimat în atitudinile populare dominante înclinând în aceste perioade către patriotism. În Statele Unite, de pildă, în timp ce anii `60 au adus de-a lungul decadei o larg răspândită și febrilă rezistență cetățenească împotriva guvernului, perioadele 1981-1984 și 2000-2004 au adus o larg răspândită și la fel de febrilă renaștere a patriotismului tradițional american, vizibilă pretutindeni în arborarea steagurilor, susținerea ceremoniilor și expresia atitudinilor populare. Adesea impulsul patriotic intensificat și impulsul conservator către lege și ordine s-au amestecat în unul și același fenomen, sau una a atras-o pe cealaltă, ca în cazul Legii Patriotice (Patriot Act) în perioada 2001-2004. Avansată în grabă de către Congresul Statelor Unite imediat după atacurile din 11 septembrie și supervizată de procurorul general John Ashcroft, creștin-fundamentalist, legea stabilea ca “măsură vitală de securitate” o jurisdicție guvernamentală de o asemenea amploare încât avea să fie considerată de mulți observatori ca legitimând ingerințe deosebit de problematice asupra libertăților civile, ingerințe care i-au determinat pe mulți să facă referire la romanul lui Orwell, 1984, și la umbra controlului de stat de tip Big Brother asupra vieților private ale cetățenilor și a libertăților acestora. Tendința către hipervigilență și înarmare la granițe asociată complexului arhetipal Saturn-Pluto s-a manifestat în mai multe feluri în experiența colectivă a perioadei 2001-2004, ca de pildă prin intensificarea extremă a securității aeriene, avertismentele constante și alertelor acutizate anunțând pericole catastrofice și prin popularitatea generală a vehiculelor agresiv de mari, cvasi-militare, precum SUV-urile și Hummer-urile. (Însuși tancul blindat a fost conceput și produs pentru prima oară în timpul unei conjuncții Saturn-Pluto, cea din 1914-1915.)

Următoarele aspecte de cuadratură ale ciclului sugerează încă o serie de semne ale aceluiași tipar. De exemplu, în contextul politic american, cel mai recent careu Saturn-Pluto a fost activ între 1992-1994 (la jumătatea distanței dintre conjuncția începutului anilor `80 cu prima administrație Reagan și opoziția perioadei 2000-2004 cu prima administrație a tânărului Bush). Această perioadă a coincis în mod precis cu ascensiunea conservatorismului, întruchipată în alegerea unui Congres majoritar-republican în 1994, cu Newt Gingrich ca purtător de cuvânt și cu un “Contract cu America” drept manifest. Același careu Saturn-Pluto a coincis cu un val inconfundabil de alte evenimente în Statele Unite și peste tot în lume, care au reflectat tiparele caracteristice ale acestui complex arhetipal, ca de pildă asediul apocaliptic al Branșei fundamentaliste a Davidienilor (Branch Davidians) din Waco, Texas; procesul pentru bătaia lui Rodney King și răscoalele ulterioare din Los Angeles; ambuscada liderilor somalezi suferită de soldații americani în Mogadishu, cel mai violent și mai dezastruos schimb de focuri la care a luat parte armata americană de la Vietnam încoace; criza din Bosnia, purificarea etnică din Iugoslavia și apariția primelor lagăre de concentrare în Europa după Al Doilea Război Mondial; și începutul crizei și masacrelor din Rwanda. Toate aceste evenimente au avut loc pe parcursul aceleiași alinieri Saturn-Pluto din 1992-1994, care a coincis cu multe dintre evenimentele citate mai sus pentru această perioadă cu referire la terorismul internațional – venirea la putere a talibanilor fundamentaliști în Afghanistan, chemarea lui bin Laden la jihad împotriva Statelor Unite, și primul atac cu bombă de la World Trade Center. Așa cum era tipic pentru aceste aspecte tensionate Saturn-Pluto, ambianța generală a unei mișcări atotpătrunzătoare de contracție în activitățile umane era palpabilă și larg răspândită.

Multe alte teme legate de acest complex arhetipal au fost acutizate în mod caracteristic pe parcursul tuturor acestor alinieri: înmulțirea chemărilor la rigoare morală și constrângeri sociale, cenzură și represiune, standarde de conduită puritane și judecăți punitive severe (ca de pildă implementarea legilor aspre de tip Sharia în lumea islamică sau instituirea pedepsei capitale în Statele Unite) și războaiele împotriva unor dușmani percepuți și descriși ca fiind malefici. De asemenea, trebuie notată corelarea remarcabilă a multor dintre aceste perioade de aliniere cuadrantă cu crize, recesiuni și greutăți economice (1921-1923, 1929-1933, 1946-1948, 1973-1975, 1981-1984, 2000-2004). Mai general privind, acest tipar ciclic pare să coincidă cu o senzație larg răspândită, atât individuală cât și colectivă, de a fi sever constrâns sau amenințat de forțele mai puternice ale vieții, de puterile ostile, de sărăcie sau lipsa resurselor, de moștenirea și erorile trecutului și de judecățile punitive și puterea opresivă a autorității prestabilite.

La fel de manifestă în timpul alinierilor Saturn-Pluto a fost desfășurarea unor evenimente având o ambianță distinctivă de greșeală gravă, scandal moral și politic, vină și umilință publică, proces și judecată, crimă și pedeapsă. Procesele criminalilor de război naziști de la Nuremberg din timpul conjuncției Saturn-Pluto din 1946-1948 au reprezentat un exemplu deosebit de sumbru și însemnat istoric, însă totodată unul caracteristic pentru această tendință. Faimoasa scrisoare deschisă a lui Emile Zola, “J`accuse”, adresată președintelui Franței, care denunța nedreptățile antisemite comise de ministerul de război în timpul scandalului Dreyfus și care a forțat deschiderea unui nou proces și revelarea corupției militare și guvernamentale, a fost scrisă în timpul opoziției Saturn-Pluto din 1898-1899.

Cea mai recentă aliniere Saturn-Pluto, a anilor 2000-2004 [cartea a fost publicată în 2006], a coincis cu valul de scandaluri din cadrul Bisericii Romano-Catolice, a cărei ierarhie a fost acuzată de a fi acoperit în mod sistematic abuzurile sexuale săvârșite de preoți. Această criză a stârnit o reflecție critică generalizată asupra laturii de umbră a structurilor impuse ierarhic ale Bisericii în raport cu sexualitatea umană, asupra celibatului obligatoriu al preoților, asupra dominației masculine a ierarhiei și asupra statutului religios subordonat al femeilor. Numeroasele închideri de biserici și declarații de faliment de după seria de scandaluri, procese și verdicte au reflectat în mod similar același câmp arhetipal. În aceeași perioadă a mai survenit un val de scandaluri corporatiste și financiare majore, scoțând la iveală practici criminale sistematice săvârșite de directorii și administrația unor companii precum Enron, Halliburton, WorldCom, Vivendi, Harken Energy și New York Stock Exchange, printre multe altele în Statele Unite, cu evenimente similare în Rusia, Italia, Franța, Mexic, în cadrul Organizației Națiunilor Unite și pretutindeni. Aceste fenomene au reflectat tema tipică pentru Saturn-Pluto – crimă și pedeapsă – a judecății saturniene emise împotriva transgresiunilor plutonice având ca origine fie lăcomia, puterea, sexualitatea sau corupția politică.

Cel mai dramatic scandal din istoria politică a Statelor Unite, scandalul Watergate cu audierile în Senat, apoi demisia forțată a lui Nixon, a coincis precis cu careul Saturn-Pluto din 1973-1975. Această aliniere a fost cea imediat următoare opoziției care a coincis cu începutul Războiului din Vietnam. Semnificativ, această aliniere a anilor 1973-1975 a coincis de asemenea cu înfrângerea suferită de Statele Unite în Vietnam (în general percepută de americani ca umilitoare și traumatică, ambele fiind calități specifice ale complexului arhetipal Saturn-Pluto), precum și embargo-ul petrolier al OPEC și criza energetică mondială, care a determinat mai departe o criză economică globală cu ramificații geopolitice desfășurate în următorii ani.

De asemenea, printre alte evenimente cât se poate de caracteristice pentru ciclul și complexul arhetipal Saturn-Pluto în aceeași perioadă se numără lovitura de stat militară de extremă dreapta din Chile, susținută de CIA, care l-a instaurat ca dictator pe generalul Pinochet, invazia Ciprului de către junta militară greacă, foametea devastatoare din Etiopia, prima testare a unei arme nucleare în India, Războiul de Yom Kippur în Orientul Mijlociu, bombardamentul continuu (susținut de S.U.A.) al civililor din Cambodgia, și începutul regimului genocidal și distructiv al Khmerilor Roșii al dictatorului Pol Pot. Iarăși, în timpul acestei alinieri a fost acut palpabilă senzație o larg răspândită de criză și contracție istorică profundă.

Așa cum George W. Bush și-a început ascensiunea în perioada 2000-2004, pentru fiecare astfel de eră este tipic ca indivizi născuți sub alinieri Saturn-Pluto – precum Henry Kissinger, născut sub careul din 1923 – să fie investiți cu putere politică și să joace roluri importante în evenimentele istorice de la acea vreme, așa cum a făcut și Kissinger într-o pondere extraordinară din evenimentele sus-citate: Vietnam, Cambodgia, Orientul Mijlociu, Chile. În mod similar, Donald Rumsfeld și Dick Cheney, care au jucat cel mai puternic rol în politica externă americană în timpul administrației Bush începând cu opoziția Saturn-Pluto din 2000-2004, s-au născut în timpul celor două cuadraturi Saturn-Pluto care au survenit de la nașterea lui Kissinger la nașterea lui Bush – Rumsfeld sub opoziția din 1932, Cheney sub următorul careu din 1941, ambii având Soarele aliniat cu configurația Saturn-Pluto în harta natală.

Așa cum în fiecare perioadă de aliniere Saturn-Pluto s-a remarcat în mod consecvent o multiplicitate de evenimente concurente reflectând temele caracteristice ale acestui complex arhetipal, tot astfel am descoperit că evenimentele singulare, în special cele paradigmatice, din timpul unor astfel de perioade de aliniere tind să manifeste o multiplicitate de teme arhetipale relevante, toate venind laolaltă în formație complex armonică să constituie caracterul aparte al acelui eveniment. De exemplu, în următoarea secvență diacronică remarcabilă vedem totodată acuzația publică a unor fărădelegi grave, procese și judecăți solemne, denunțări și prohibiție fundamentalistă, și afirmarea intensă a autorității conservatoare sau reacționare, cu consecințe extrem de inhibante și represive. Astfel, procesul pentru erezie intentat de Inchiziția Romană lui Giordano Bruno și execuția lui au coincis exact cu opoziția Saturn-Pluto din 1600. În timpul configurației imediat următoare, conjuncția Saturn-Pluto din 1616, Vaticanul a declarat “falsă și eronată” teoria lui Copernic și a plasat De Revolutionibus pe lista de cărți interzise pentru toți romano-catolicii, Index Librorum Prohibitorum. Următoarea aliniere axială Saturn-Pluto, opoziția din 1632-1633, a coincis exact cu acuzarea, procesul și condamnarea lui Galileo și cu trecerea lucrării lui Galileo, Dialog privind cele două sisteme principale ale lumii în Indexul cărților interzise al Vaticanului. Toate aceste trei evenimente epocale, implicând procesele pentru erezie, cenzura și condamnările Inchiziției și Bisericii, au avut loc în coincidență precisă cu secvența de alinieri axiale Saturn-Pluto – 1600, 1616, 1632-1633 – toate aceste trei alinieri atingând exactitatea chiar în acei ani.

În 1543 (anul publicării cărții De Revolutionibus și morții lui Copernic), în timpul unei alinieri precedente Saturn-Pluto, Inchiziția Spaniolă ardea pentru prima dată protestanți pe rug, iar Papa Paul al III-lea înființa Index Librorum Prohibitorum. Această temă distinctivă a complexului arhetipal Saturn-Pluto a putut fi remarcată de ambele părți ale dihotomiei protestant-catolic: în timpul opoziției precedente Saturn-Pluto, din 1534-1536, în Anglia Henric al VIII-lea l-a întemnițat pe Thomas More, prietenul său academician și lord cancelar, pentru vina de a fi refuzat să-l recunoască drept Cap al Bisericii Engleze (1534), iar un an mai târziu i-a ordonat decapitarea (1535).

Pe parcursul aceleiași alinieri, Jean Calvin – născut el însuși în timpul primului careu Saturn-Pluto al secolului – a publicat Învățătura Religiei Creștine, în care și-a expus doctrina despre depravarea morală intrinsecă a umanității după Cădere, despre condamnarea de către Dumnezeu a majorității oamenilor la chinuri eterne și nevoia ulterioară de restricții severe aplicate gândirii și acțiunii omenești pentru a asigura rectitudinea morală și corectitudinea dogmatică. În timpul aceleiași perioade, sub influența lui Calvin, reformatorii protestanți au preluat conducerea Genovei: i-au întemnițat pe preoții catolici, au golit altarele și au distrus icoanele, i-au amendat pe cetățeni când nu au venit la predică și au instituit un regim de cenzură morală strictă. În timpul conjuncției imediat următoare Saturn-Pluto din 1553, doctorul astrolog și teolog spaniol Michael Servetus – care criticase Învățăturile lui Calvin și se opusese doctrinelor păcatului originar și depravării umane intrinseci, afirmând dimpotrivă prezența lui Dumnezeu în întreaga creație – a fost arestat în Geneva la ordinul lui Calvin pentru erezie, și ars pe rug. Repulsia generalizată față de execuția lui Servetus a contribuit la precipitarea apariției toleranței religioase în Europa.

Remarcabil, Saturn și Pluto erau de asemenea în opoziție în perioada 28-31 d. Hr., perioadă în care mulți istorici biblici datează procesul și răstignirea lui Iisus. De asemenea, teme caracteristice ale ciclului Saturn-Pluto sunt limpede evidențiate în spiritul de urgență morală profundă, sobrietate, judecată, multiplele chemări la căință și așteptarea apocaliptică a sfârșitului vremurilor de care sunt străbătute relatările din Noul Testament ale învățăturilor lui Iisus din Nazaret și ale contemporanului său, Ioan Botezătorul, a cărui preoție a început în 28-29, în “al cincisprezecelea an al domniei lui Tiberius Caesar.”

Privind încă și mai în urmă, descoperim că Saturn și Pluto se aflau de asemenea într-un aspect tensionat în 399 î. Hr., anul procesului și morții lui Socrate în Atena, după o condamnare pentru “impietate și coruperea tineretului” prin învățăturile sale filosofice. Și aici, la fel ca în cazul procesului și arderii pe rug a lui Giordano Bruno din 1600, al condamnării viziunii lui Copernic de către Biserică în 1616, și al procesului lui Galilei intentat de Inchiziție în 1633, corelarea ciclului Saturn-Pluto cu evenimente cu greutate istorică ce reflectă motivul procesului, al judecății, condamnării și afirmării punitive a autorității conservatoare sau reacționare, a format un tipar deosebit de consistent.
 
 
 
Alte articole despre Saturn-Pluto:
2020 – Sfârşitul… sau un nou început?
Opoziția Saturn-Pluto din 2001-2002: Transformând teroarea în triumf
Israel si Palestina: O explorare arhetipală a complexului Marte-Saturn-Pluto
Însemnări asupra atacului de la World Trade Center
Ciclul Saturn-Pluto: Contraste și tensiuni istorice
Ciclul Saturn-Pluto: Determinism istoric, Realpolitik și apocalipsă
Ciclul Saturn-Pluto: Divizare, rău și teroare
Ciclul Saturn-Pluto: Curaj moral, înfruntarea Umbrei și tensiunea contrariilor
Moby Dick și adâncimile naturii
Ciclul Saturn-Pluto: Opere de artă paradigmatice
Ciclul Saturn-Pluto: Făurind structuri profunde

Războaiele Mondiale, Războiul Rece și 11 Septembrie
5 Sfaturi pentru a supraviețui conjuncției Saturn-Pluto din Capricorn (2019-2020)
2020, Saturn-Pluto și situațiile nucleare la limită
Donald Trump și conjuncția Saturn-Pluto
Un shaman al erei informației: Edward Snowden
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.