Cuvânt înainte la Calea Psihonautului*

Posted by
Timp de lectură: 4 minute

 
 

de Richard Tarnas, Ph. D.

 
 
*Calea Psihonautului este ultima carte a lui Stanislav Grof, publicată în august 2019
Reprodus cu permisiunea autorului.
 
 
Cu toții simțim astăzi că umanitatea și comunitatea Pământului au ajuns la o nemaipomenită răscruce de drumuri, iar riscurile cu greu ar putea fi supraestimate – ecologice, spirituale, psihologice, sociale și politice. Epoca noastră este pătrunsă de o atmosferă de criză, de transfomare radicală, și reprezintă, poate, un moment de “schimbare a zeilor”, cum spunea C.G. Jung spre sfârșitul vieții sale. Principiile și simbolurile fundamentale care au guvernat civilizația noastră suportă o profundă revizuire.

În acest proces, umanitatea pare să treacă printr-o deconstrucție dramatică a vechii sale identități și viziuni despre lume, printr-un fel de moarte și transformare simbolică care ar putea fi necesară pentru a evita forme mai concrete de moarte și distrugere. Întrucât concepțiile despre lume creează lumi, iar aceste concepții sunt modelate de psihicul individual al fiecăruia și de psihicul colectiv, viitorul nostru colectiv depinde de disponibilitatea cât mai multor oameni și comunități de a parcurge acea transformare și trezire profundă ce poate sprijini reintrarea civilizației noastre în comunitatea mai cuprinzătoare a existenței, față de care încarnarea modernă a lui homo sapiens s-a închipuit ca fundamental separat.

Probabil că nici un om în viață astăzi nu are o cunoaștere practică la fel de amplă și profundă a proceselor de transformare psihologică profundă și a stărilor neobișnuite de conștiință ca Stanislav Grof. Vreme de peste șaizeci de ani, Grof a lucrat cu mult curaj cu mii de persoane care și-au explorat profunzimile lăuntrice pentru vindecare, trezire spirituală, eliberarea minții și sufletului și deschiderea ușilor percepției. Calea Psihonautului sintetizează formidabila experiență de-o viață și cunoașterea acumulată într-un domeniu pe care mare parte din psihologia și psihoterapia zilelor noastre abia și-au permis să-l recunoască, darămite să-l exploreze sau să-l înțeleagă în mod adecvat.

Cartografia extinsă a psihicului pe care a realizat-o Grof, bazată pe șaizeci de ani de experiență clinică și mii de rapoarte ale călătoriilor interioare, a condus la o înțelegere nouă și mai profundă a etiologiei tulburărilor emoționale și psihosomatice. Definind concepte precum sistemele COEX, Matricele Perinatale de Bază (MPB) și conținuturile domeniului transpersonal al inconștientului, Grof a reușit să lege și să integreze ideile lui Sigmund Freud, C. G. Jung, Otto Rank, Wilhelm Reich, precum și Karl Abraham, Sandor Ferenczi, Melanie Klein și alții, într-o teorie comprehensivă a psihicului uman.

Pe de-o parte, analiza atentă pe care Grof o face diferitelor nivele ale psihicului și rolului fiecăruia în etiologia tulburărilor emoționale a făcut posibilă recunoașterea corectitudinii intuiției de bază a lui Freud în ceea ce privește felul în care amintirile inconștiente ale experiențelor și traumelor timpurii modelează devenirea psihică. Însă cercetările lui Grof au demonstrat de asemenea că interpretările lui Freud au fost compromise de modelul său superficial al psihicului, limitat la biografia postnatală și la inconștientul individual. Conștientizând impactul psihotraumatic al leziunilor fizice, bolilor, nașterii biologice și unei serii vaste de influențe transpersonale (ancestrale, colective, rasiale, karmice, filogenetice și arhetipale), Grof a reușit să ofere explicații mult mai plauzibile și mai întemeiate clinic pentru multe simptoame și sindromuri patologice.

Multe dintre explicațiile problematice și mai puțin convingătoare ale lui Freud pentru diferite fenomene – fobii, comportamente suicidale, Thanatos, vagina dentata, complexul castrării, diferite tulburări de sexualitate, misticism și “experiența oceanică” – au putut fi corectate și puse într-un context mai larg, odată eliberate de constrângerile sale conceptuale reducționiste. Această extindere radicală a înțelegerii psihicului uman și a matricii complexe de factori relevanți reprezintă în sine o clarificare teoretică eliberatoare. Însă totodată deschide noi perspective pentru auto-explorare și psihoterapie, identificând o gamă de mecanisme terapeutice care pot fi aplicate pentru terapii experiențiale mai comprehensive și o explorare interioară mai abilă.

Grof a scris numeroase articole specializate și cărți adresate psihiatrilor și lumii academice, dar cu lucrarea de față el se adresează direct acelor numeroși cititori extrem de dedicați explorării interioare și aprofundării conștiinței cotidiene – “psihonauții” din titlul enciclopediei. Aceștia sunt oamenii care înțeleg că o astfel de explorare și aprofundare pot contribui nu doar la vindecarea și expansiunea lor individuală de conștiință, ci deopotrivă la vindecarea și transformarea marii comunități umane și Pământene în care suntem cu toții integrați.

Multora le este deja limpede că în lipsa unei răspândiri la scară largă a unor astfel de structuri inițiatice eficiente, prea puțini vor avea șansa de a întâlni aceste forțe inconștiente și semnificații și scopuri arhetipale care ne ajută să pășim într-un cosmos mai cuprinzător și însuflețit și să ne încredem în energiile transformatoare extrem de puternice care deja irump în psihicul colectiv, indiferent dacă structurile noastre egotice executive convenționale sunt gata sau nu să le proceseze.

Pe parcursul îndelungatei sale activități profesionale, Grof a reușit, în esență, să aducă marile practici inițiatice ale tradițiilor înțelepciunii antice și indigene în context modern contemporan, însă crucial este că acestea au fost integrate în mod riguros cu formulări psihiatrice și psihanalitice precise, bazate pe zeci de ani de experiență clinică fără egal. Mai mult, el a făcut legătura dintre această cercetare și experiență cu o gamă largă de progrese revoluționare din alte domenii – fizica cuantic-relativistă, teoria sistemelor, studiile religioase, antropologia, mitologia, thanatologia, astrologia arhetipală, studiile esoterice, diferitele sisteme de gândire ale noii paradigme – într-o strânsă colaborare cu autoritățile de prestigiu din aceste domenii de frontieră. Rezultatul este opera unui maestru învățător și vindecător, ce ne poate servi tuturor ca o sursă neprețuită și trainică despre transformarea personală mulți ani de acum încolo.

Grof nu a avut niciun fel de manual sau hartă cu care să înceapă. A pășit în adâncurile lumilor de jos și în înălțimile lumilor celeste și a “ținut spațiul” pentru ca mulți alții să facă asta – zi după zi, an după an, deceniu după deceniu. Aceasta a fost o lucrare curajoasă, plină de compasiune, pricepută în sens budist – și genială. Într-un final a ajuns să fie relevantă pentru multe domenii dincolo de psihologie – pentru istorie, cosmologie, filosofia științei, ecologie, politică, mișcări pacifiste, feminism, sexualitate și practici ale nașterii, precum și pentru evoluția conștiinței.

Dar totul a început cu munca eroică dar discretă în creuzetul privat al psihoterapiei, cu bărbați și femei adesea în suferință și profund tulburați. În această sarcină, el a adus fermitatea spirituală (spiritual centredness), răbdarea și înțelepciunea făurite prin propriile sale călătorii de autoexplorare. Cu timpul, opera lui Grof a confirmat nu doar profunzimile sacre ale psihicului uman, ci însăși anima mundi, sufletul lumii, sacralitatea întregii existențe. El s-a încrezut în faptul că marile pierderi și traumele se pot dezvolta în mari vindecări și treziri spirituale, că moartea conduce la viață nouă. Și a transmis această încredere la mii de alți oameni, care continuă acum această muncă esențială în toată lumea.

Iulie 2018
 
 
Puteți citi Epilogul cărții Calea Psihonautului în limba română aici. Acest Epilog scris de Richard Tarnas la cererea lui Stanislav Grof este prima sinteză globală a cercetărilor la care au colaborat de-a lungul ultimilor patruzeci de ani.
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.