Magia planetară la Sabienii din Harran

Posted by
Timp de lectură: 32 minute

 
 

Dr. Benjamin Dykes

 
 
Acest articol este capitolul The Planetary Magic among the Harranian Sabians din cartea The Celestial Art. Essays on Astrological Magic (2018). Reprodus cu permisiunea autorului și a editorului.

 
 
Numeroase manuscrise medievale arabe și latine conțin instrucțiuni pentru practici magice: folosirea pietrelor prețioase, talismanelor astrologice sau ritualurilor de invocație. Anumite texte atribuie o descendență și un autor legendar pentru materialul cuprins, de pildă Hermes, în timp ce altele propun filiații mai realiste. În acest articol voi oferi exemple pentru trei tipuri de texte magice, traduse de mine din surse latine. Acestea ar trebui să ofere cititorilor ceva din magia practicată între Antichitatea târzie și finele Evului Mediu, dincolo de ceea ce găsim în marile cărți de vrăji (însă la un moment dat va fi nevoie să menționăm volumul Picatrix).

Un tip de text foarte simplu poate fi găsit în Biblioteca Națională din Paris lat. 16204, conținând multe opere importante de astrologie tradițională traduse din autorii arabi în latină. Paginile 500-507 conțin o listă lungă de inele magice și utilizările lor, fiecare având pietre sculptate în diverse simboluri sau imagini astronomice. Unele rubrici numesc piatra prețioasă sau semi-prețioasă care trebuie folosită (cum ar fi crisolitul sau hematita), altele sunt ceva mai generale. Printre exemplele mai generale se numără și următoarele (pp. 505-506):

Dacă ai produce 1 o piatră în care să-l sculptezi pe Saturn, purtând o seceră în mâna dreaptă, această piatră îl va face pe cel care-o poartă puternic, iar autoritatea sa va crește mereu pe măsură ce o va purta.

În orice piatră ai sculpta un sigiliu înfățișând un cal înaripat (numit Pegasus), aceasta e cel mai bine purtată de cei care sunt soldați în armată și mărșăluiesc prin țară la război, căci aceștia vor afișa curaj și iuțime, și se spune că până și caii de povară sunt văduviți de confuzie și de restul afecțiunilor…

Dacă ai produce o piatră în care să înfățișezi Acvila, aflată deasupra Capricornului, acea piatră îți va păstra vechile onoruri, și vei obține de asemenea unele noi.

Acest text este formal atribuit lui Sahl b. Bishr, un faimos astrolog iudeo-persan din perioada sfârșitului anilor 700 – începutul anilor 800 d.Hr., supranumit Zehel. Însă nu trebuie să uităm că cuvântul arab pentru Saturn este Zuhal 2, așadar nu tot ce îi este atribuit lui Sahl – mai ales dacă ține de magie – trebuie luat ca atare. Totuși, din primele rânduri autorul susține că se numește Theel, și că a trecut Marea Roșie în exilul biblic din Egipt: “Eu, Theel, unul dintre fiii copiilor lui Israel 3, care după ce am trecut Marea Roșie am mâncat manna în deșert…” În afară de indicația arabică din prima propoziție (vezi nota), identitatea lui Theel îmi este necunoscută și este neclar de unde provin aceste tipuri de liste. Nu apar nici un fel de instrucțiuni rituale, iar din text nu pare să reiasă că pe inele și pietrele prețioase se inscripționează cuvinte magice, numai imagini.

Din fericire, putem localiza alte practici importante explicit rituale în orașul Harran și la așa-numiții Sabieni, iar în continuare, în acest articol voi discuta două surse importante: lucrarea despre talismane scrisă de astronomul din Harran, Thabit b. Qurra, și traducerea latină a unui raport de ritualuri planetare sabiene scrisă de astrologul `Umar al-Tabari. Mai întâi, permiteți-mi să vă prezint acest oraș și locuitorii săi.

Sabienii din Harran au o veche și ilustră reputație pe tărâmurile astrologiei și magiei astrologice. Situat la câteva mile de granița turco-siriană și la 25 de mile Sud-Est de Edessa (orașul modern Şanlıurfa), orașul Harran se află la intersecția dintre provinciile antice ale Anatoliei, Levantului și Orientului Mijlociu – și, deci, în preajma unor importante rute de călătorie și negoț. În Biblia ebraică, acesta apare ca unul dintre locurile de popas ale lui Avraam înainte de a pleca spre Canaan (Gen. 11:31—12:4), iar în Antichitate era cunoscut ca oraș închinat zeului akkadian al Lunii, Sin, la fel cum și alte orașe mesopotamiene erau închinate altor zei, fiecare manifestându-se printr-o anumită planetă. 4

De asemenea, Harranul a fost un loc important pentru astrologia elenistică, întrucât poziția sa geografică oferea un loc propice pentru interacțiunile dintre Levant și Orientul apropiat (de influență elenistică) și Babilon. Într-adevăr, astrologia de limbă greacă era deja prezentă aici în secolul III î.Hr., după cum reiese descrierea unei hărți natale dintr-o carte atribuită lui Zaradusht (pseudo-Zoroastru), care poate fi datată aprilie 232 î. Hr. în Harran. În anul 224 î.Hr., când dinastia sasanidă a Persiei a răsturnat imperiul asacid (sau parthian), perșii s-au extins rapid în regiune, pătrunzând chiar pe teritoriul Turciei de azi: iar despre sasanizi se știe că au fost interesați de astrologie și alte discipline intelectuale, pe care le-au legat de asemenea de această cetate. În primul rând, primele ediții grecești ale astrologilor Dorotheus și Vettius Valens au fost studiate și traduse în limba persană la curtea sasanidă. Iar nativitatea ce datează din cartea atribuită în 232 lui Zoroastru este bazată pe metode grecești, aceasta fiind revizuită în secolul VI în timpul domniei lui Khusro Anoshirwan. Unii zoroastrieni credeau că Zoroastru a avut parte de primele viziuni în Harran, și de aceea căutau să păstreze cultura orașului. Iar câteva secole mai târziu, când învățații au părăsit Atena după decretul lui Iustinian de închidere a școlilor filosofice din 529 d.Hr., aceștia s-au îndreptat mai întâi către curtea lui Khusro Anoshirwan, însă în 533 unii dintre ei (mai cu seamă neoplatonistul Simplicius) au rămas în Harran.

Nu putem să nu îl menționăm pe Simplicius dacă vorbim pe tema astronomiei, astrologiei și magiei sabiene, din două motive. Primul, știm că a adus cu sine texte astronomice cheie, ca de exemplu Almagest a lui Ptolemeu. Al doilea, neoplatonismul era deja, și va continua să fie, principalul sistem filosofic care contribuie la justificarea și explicarea magiei astrologice: felul cum funcționează și felul în care magia astrologică și teurgia pot juca un rol în salvarea și iluminarea sufletului. 6 Asta nu înseamnă că neoplatoniștii anteriori nu au avut un impact [important] asupra Harranului, însă Simplicius este o figură notabilă și verificabilă, a cărei activitate a coincis cu – și a contribuit la – multe alte dezvoltări filosofice și astrologice ale vremii. Câteva secole mai târziu, astronomul Thabit . Qurra studia versiunea arabă a Ipotezelor Planetare ale lui Ptolemeu în Harran, carte care a fost probabil tradusă după copia adusă de Simplicius (vom insista asupra lui Thabit în cele ce urmează). Iar astrologul creștin Teofil din Edessa (sec. VIII d.Hr.) scria că preferă atmosfera intelectuală clasicistă a Harranului, în detrimentul asceticei sale patrii, Edessa.

Acestea oferă o schiță în miniatură a orașului Harran, și a rolului său geografic și cultural în regiune. Mulți identifică orașul și locuitorii săi cu religia sabianismului, o religie sincretică adoptată numai de unii dintre harranieni într-un timp nedeterminat, înainte ca orașul să fie cucerit de arabi în 639-640 d.Hr. Conform trecutului lor intelectual, sabienii erau mândri de științele și practicile lor religioase, și credeau că au oferit lumii o indispensabilă influență cosmopolitană și civilizatoare. (6) Ei erau în primul rând adoratori ai stelelor și planetelor, angajându-și zeitățile deopotrivă într-o manieră filosofic-spirituală și magică: aici intră magia talismanelor și însuflețirea statuilor (statue-animation) (folosind poate chiar corpuri omenești), cea din urmă fiind deja raportată în cutumele egiptenilor în textul hermetic Asclepius. Templele planetelor erau în arhitectura lor diferite forme geometrice (de pildă, pentru Jupiter aveam un templu triunghiular), oratorii speciale și uși înspre est (spre Soare-Răsare). Fumigațiile îndelungate cu esențe planetare (planetary incenses) și sacrificiile animale erau importante atât pentru ritual și ghicitul în fum (smoke divination), și sunt descrise în multe surse contemporane. Cât privește filosofia lor, sabienii credeau că trebuie să încercăm să scăpăm din lumea transformării elementale (în măsura în care e posibil așa ceva) prin venerarea planetelor, care acționează ca mediatori între noi și realitățile superioare. Urmând procedurile magice și, în general, învățăturile lui Hermes, putem accede în sferele celeste, la uniunea cu Unul.

Merită să stăruim o vreme asupra rolului lui Hermes ca profet al sabienilor, pentru că de fapt numele de “sabian” a fost în mod conștient adoptat în scopuri politice, sub amenințarea sabiei. Fiind unul dintre popoarele închinate Islamului, ei trebuiau în fine să se identifice cu unul dintre popoarele bune menționate în Coran, și să-l numească pe profetul (acceptabil din punctul de vedere al Islamului) pe care-l urmau. De vreme ce în Coran apare un popor pe nume “al sabienilor” 7, identificându-l pe Hermes cu Idris-Enoch 8, aceștia au adoptat formal aceste asocieri și s-au bucurat de multe secole de influență intelectuală asupra astronomiei, astrologiei și magiei. Într-un final au fost deportați de invadatorii mongoli în 1271.

Unul dintre cei mai faimoși locuitori ai Harranului a fost Thabit b. Qurra, un astronom, matematician și om de știință care a scris pe o gamă largă de subiecte, inclusiv despre talismanele astrologice. Născut în 836, el și-a petrecut cea mai importantă parte din cariera sa la Baghdad, și a murit în 901. Cât despre opera sa despre talismane, s-a păstrat una deosebit de importantă, în două traduceri latine (sau, probabil, două versiuni ale aceleiași traduceri), scrisă de Ioan al Spaniei, De Imaginibus: Despre imagini. Acest text oferă instrucțiuni pentru mai multe tipuri de talismane: pentru izgonirea scorpionilor din zonă, pentru distrugerea sau vătămarea unei regiuni politice sau a unui oraș, pentru bani, pentru o afacere de succes, pentru a fi/ajunge căpetenia unui oraș sau unei regiuni, pentru bună înțelegere cu regele, pentru iubire, și așa mai departe. În continuare voi traduce câteva paragrafe din una dintre versiunile editate de Carmody (1960, pp. 183-185), despre recuperarea banilor. 9

Metoda lui Thabit îmbină hărțile natale sau hărțile întrebărilor cu un moment ales sau “rânduit” astrologic pentru confecționarea talismanului. În acest exemplu, Thabit îi cere mai întâi clientului să aibă o întrebare potrivită sau o hartă “orară”. Întrebările reprezintă o branșă a astrologiei tradiționale, în care astrologul trasează și interpretează o hartă pentru momentul în care clientul îi adresează o întrebare referitoare la o nevoie presantă și dacă aceasta va fi sau nu împlinită, sau măcar dacă se va întâmpla: de exemplu, dacă vom avea parte de o căsnicie “așa și așa”, sau unde este inelul pierdut de logodnă, și așa mai departe. 10 În acest caz, avem nevoie de o hartă pentru o întrebare de genul “îmi voi recupera banii?”. Răspunsul trebuie să fie “da”. Odată alcătuită această hartă, astrologul-magician trebuie să înceapă să confecționeze talismanul de metal, la un moment când același semn răsare pe Ascendent, și când guvernatorul Ascendentului și guvernatorul Casei a II-a (casa banilor) sunt reuniți în mod corespunzător (19). De exemplu, să presupunem că Ascendentul întrebării este în Pești (guvernat de Jupiter) 11 și a doua casă în Berbec (guvernat de Marte): ne dorim ca între Jupiter și Marte să se formeze un sextil sau trigon la momentul confecționării talismanului, într-un moment când Peștii sunt la Ascendent. Thabit adaugă încă o serie de condiții care fortifică planetele, și ne avertizează să nu le lăsăm să fie afectate, de pildă prin retrogradare (mișcarea inversă), prin combustie de către Soare (adică să nu se afle la 15° – sau chiar mai puțin de 7°30’– de Soare) sau amplasarea într-o casă cadentă (a treia, a șasea, a noua și a douăsprezecea) (21) 12. Deși Thabit nu o spune explicit aici, talismanul trebuie gravat cu numele planetelor cheie, și probabil chiar cu harta însăși (magicienii moderni ar adăuga probabil sigilii și Nume Divine).

Apoi, cel de-al doilea talisman trebuie confecționat într-o perioadă când casa aferentă întrebării respective se suprapune peste Ascendent. Asta înseamnă că dacă așteptăm bani de la o figură cu autoritate (o persoană de tip casa a X-a), atunci al doilea talisman trebuie confecționat când casa întrebării noastre (a X-a) se suprapune peste Ascendent (22-23). În exemplul de mai sus, casa a X-a ar fi Săgetătorul: așadar, Săgetătorul trebuie să se găsească pe Ascendent atunci când confecționăm al doilea talisman. Similar, momentul trebuie ales astfel încât planetele din această hartă să fie într-o stare bună. (24). În mod evident, acestea nu sunt talismane pe care să le putem încropi în orice moment. În final, talismanele sunt îmbinate, înfășurate și amplasate într-un loc potrivit sau purtate la sine (27-28) – însă de asemenea ele trebuiesc îngropate la un moment potrivit din punct de vedere astrologic. (27)

18. Dacă vrei să creezi o imagine [un talisman] 13 pentru cineva aflat în căutarea unor posesiuni luate (sau refuzate, interzise), și care vrea ca acestea să-i fie returnate, fă-o din aur sau argint sau cupru, oricare dintre acestea.

19. Vei începe să operezi sub Ascendentul întrebării lui, și vei aștepta ca guvernatorul posesiunilor să se reunească cu guvernatorul Ascendentului, și vei lăsa recepție între ele, și vei aștepta aspectul, fie sextil sau trigon.

20. Iar dacă guvernatorul posesiunilor s-a aflat, potrivit, în casa posesiunilor într-un semn supus, iar guvernatorul Ascendentului într-un semn dominator, [talismanul] va fi și mai puternic (zodiile supuse sunt cele corupte (crooked), iar cele dominatoare sunt cele drepte (straight). 14

21. Și-i vei face norocoși pe Ascendent și pe guvernatorul său, însă ai grijă ca nu cumva guvernatorul Ascendentului să fie retrograd, sau combustionat de Soare sau cadent sau în casa opusă (adică, a șaptea de la casa de domiciliu), sau afectat de malefice 15 – însă lasă-l să fie puternic, în unghi; și-i vei face norocoși pe Ascendent și pe guvernatorul său, și pe guvernatorul casei posesiunilor, și Lunii, și când ai făcut toate acestea conform acestui aranjament, păstrează-le.

22. Apoi, pe de altă parte, va trebui să faci un alt talisman care îl va semnifica pe cel care are asupra sa posesiunile [acum]: dacă acesta e regele, trebuie să începi să confecționezi al doilea talisman sub a zecea [casă] de la Ascendentul primei [hărți].

23. Iar dacă persoana este un partener sau prieten sau hoț sau unul împotriva sa sau alții de acest tip, trebuie să începi a doua imagine sub un Ascendent care este relevant pentru cel de la care sunt așteptați banii: altfel spus, dacă acesta este un fiu, vei începe sub a cincea; dacă e tatăl, sub a patra, și tot așa cu restul caselor în funcție de cazul său.

24. Și îi vei face pe fiecare puternic și norocos, fără impedimente, și îngrijește-te să se formeze un aspect al unuia cu celălalt, dintr-un trigon sau un sextil.

25. Și îl vei face pe semnificatorul aceluia pentru care faci talismanul (adică cel întruchipat de cel de-al doilea talisman) să se reunească cu guvernatorul Ascendentului primului, returnându-i posesiunile.

26. Și îi vei face pe toți cei malefici cadenți de la el, 16 și vei aduce noroc în a zecea și a patra (sau una dintre ele, de vei putea).

27. Iar dacă cel de-al doilea talismn a fost completat odată cu primul, pune fața unuia peste fața celuilalt, și învelește-le într-o cârpă curată. Și îngroapă-le în mijlocul casei celui care caută [posesiunile], sub o zodie norocoasă cu un noroc puternic, și întoarce fața imaginilor înspre acea direcție 17 când le îngropi.

28. Însă dacă cel care caută bogățiile este unul care se plimbă mult (adică se mută adesea din loc în loc), și-acesta se va reuni cu cel care le are, vei pune talismanele împreună astfel încât el să le ia cu sine oriunde s-ar duce.

29. Și să știi că dacă faci asta și lucrezi cu meșteșugire talismanul și în acord cu ce ți-am zis până acum, vei găsi ceea ce cauți și vei avea profituri.

Ca atare, aceste talismane astrologice sugerează că actul magic nu este altceva decât gravarea hărții și numelor. În primul rând, alegerea unui moment potrivit este de natură să canalizeze autoritatea și influența planetelor direct în talisman. Asta poate sau nu să necesite credința în puterea cauzală a planetelor înseși; poate că planetele sunt numai indicatori vizibili ai puterilor spirituale reale ce sunt canalizate. În al doilea rând, este o idee veche aceea că scrisul și desenatul sunt în sine acțiuni magice. Totuși, instrucțiunile nu presupun o intenționalitate specială sau antrenată, sau ideea unui alfabet sacru, sau existența unor ființe spirituale de orice fel. Nu există nici un fel de negociere sau relație intelectuală între cel care gravează și puterea cu care sunt impregnate talismanele. Din punctul meu de vedere, toate acestea au o calitate dezamăgitor de mecanică, de parcă lucrul cu talismanele ar fi ceva de genul unei plimbări în celălalt capăt al unui oraș mare, navigând prin orarele autobuzelor, metroului și taxiurilor. Știm când vine autobuzul, deci trebuie doar să fim la locul potrivit, iar șoferul se va îngriji de restul; știm când se suprapune Săgetătorul pe Ascendent, deci doar scrie numele “Jupiter” în acea oră și nu-ți face griji pentru restul. Sau le-am putea vedea ca un soi de medicină primitivă: amestecă un pic din asta și astalaltă, și dă-i pacientului să bea, fără să te întrebi cum și de ce funcționează. Desigur, e posibil ca Thabit să fi omis celelalte cerințe magice și spirituale pentru un talisman eficient, însă știm din alte surse (grimoires) că acest tip de procedură mecanică era destul de comun la acea vreme.

De o natură cu totul diferită și mult mai sofisticată sunt anumite invocații (sau evocații) planetare sabiene păstrate în diferite surse, cum ar fi Picatrix III.7 18. În acest capitol, autorul oferă două versiuni ale celor mai multe ritualuri planetare, printre care se numără și rețetele pentru fumigații și exemple de invocații. O diferență esențială între cele două tipuri de ritual este că unul include sacrificii animale, iar celălalt nu. Însă cele două sunt uneori amestecate, sau alte conținuturi sunt introduse. Din fericire, un manuscris latin editat de David Pingree 19 traduce o operă arabă scrisă de astrologul de secol VIII, ‘Umar al-Tabari, care oferă pentru fiecare dintre cele șapte ritualuri non-sacrificale câte un discurs și o serie de ingrediente pentru fumigații, cu instrucțiuni pentru alegerea unui timp potrivit de a le desfășura (similar cu versiunea din Picatrix). În continuare voi traduce textul pentru fiecare ritual, oferind corecții pe alocuri sau interpretări alternative (alternate readings) bazate pe versiunile arabă, germană 20 sau latină ale Picatrix. Acum dispunem și de o traducere engleză, realizată de Green și Warnock (GW). Înainte de a trece la ritualuri, merită să facem câteva comentarii despre ele:

  1. Magicianul. În această versiune latină, magicianul este numit Agent sau Actor, interpretul (performer), cel care face (doer). Aceasta este o titulatură interesantă pentru că anumite aspecte ale ritualului sunt fără îndoială un spectacol (performance) (așa cum sunt și costumele cu specific cultural folosite), însă până și în magia modernă se vorbește despre ritual ca “lucrare” sau “operațiune”. Atitudinea Agentului trebuie să fie una explicit devotată și umilă (Cap. 1, 4). Mai mult, informațiile timpurii despre Saturn (Cap. 1, 11) și mai puțin clar despre Jupiter (Cap. 1, 13) sugerează că spiritele planetare puteau oferi și trebuiau consultate pentru un soi de beneficiu moral sau intelectual: învățătura în cazul lui Saturn și ceva neclar despre a fi plăcut în cazul lui Jupiter.

  • Tipuri de ființe.
    Ritualurile menționează explicit trei tipuri de entități: Creatorul, planetele și spiritele planetare, iar după invocații spiritul planetar ar trebui să apară într-o înfățișare adecvată. Însă aici nici un spirit nu este menționat după nume, cum avem de obicei în ierarhiile angelice ulterioare și chiar și în cele anterioare. În loc, aici se înțelege că fiecare planetă este apariția exterioară a unui spirit sau înger planetar (Cap. 1, 3-4) ce poartă numele planetei respective, fără a se implica vreo altă ierarhie (îngeri, inteligențe sau spirite subordonate). Fără îndoială, sabienii erau familiari cu ierarhiile spirituale elaborate în urma expunerii lor la neoplatonism, dacă nu chiar prin intermediul unor surse mai timpurii. Însă aici nu apare nici una. 21

    Dacă tot vorbim de influențe, observați că spiritele planetare sunt chemate folosind epitete ce aparțin astrologiei ptolemaice. Mai precis, Ptolemeu (însă nu mereu și ceilalți astrologi din vremea lui) a spus că Marte este extrem de înfierbântat și uscat (heating and drying), Venus caldă și umedă, și așa mai departe – asta pentru că Ptolemeu trata astrologia într-o manieră naturalistă, urmărind să lege interpretările astrologice de combinații ale calităților elementale. Deci aceste ritualuri, chiar dacă se desfășurau înainte de invazia arabă a anilor 630 d.Hr., reflectă o influență ptolemaică ce s-ar putea să-i fie datorată lui Simplicius și învățăturilor lui. Însă după cum se observă, în aceste ritualuri Venus este considerată rece (și nu caldă), lucru tipic pentru astrologia persană și arabă (Cap. 6, 8): asta sugerează că harranienii s-ar putea să o fi considerat astfel de mult, mai degrabă decât să fie vorba de o interpretare greșită a scrierilor lui Ptolemeu de către astrologii de limbă persană și arabă, în vremea primelor traduceri ale operelor astrologice în limba arabă în secolul VIII.

  • Alegerea momentului pentru ritual. În cap. 2, 1-5, “Umar prezintă cinci condiții pentru alegerea celui mai bun moment pentru desfășurarea unui ritual saturnian. 22 Prima condiție este ca Saturn să fie în demnitate: asta înseamnă să fie în semnul sau semnele pe care le guvernează după “casă” sau domiciliu (de pildă, Marte în Berbec sau Scorpion, sau Soarele în Leu) sau exaltare (Marte este exaltat în Capricorn, Soarele în Berbec). De asemenea, tot aici sunt incluse trei demnități mai puțin importante (lesser dignities), des întâlnite în astrologia tradițională dar mai puțin în astrologia modernă: triplicitatea, bound sau termenul, și fața sau decanul. Fără a le explica aici, 23 în cazul lui Marte asta ar însemna semnele de pământ sau de apă, sau într-un anumit interval de grade, de pildă 17⁰00′-24⁰00′ Gemeni, sau având fața în primele 10⁰ ale Berbecului, sau ultimele 10⁰ ale Peștilor.

 

Cea de-a doua condiție implică o clasificare a caselor astrologice, numite locuri “preocupate”, “avantajoase” sau “profitabile”, ori chiar “bune”, de care sunt două feluri. Versiunea noastră folosește sistemul celor “opt locuri”: cele patru unghiuri și patru succedenți. Astfel, o planetă pe Ascendent, pe a zecea, a șaptea sau a patra cuspida (unghiurile) sau a doua, a unsprezecea, a opta sau a cincea (succedenți) va fi foarte fortificată și stimulată. Autorul afirmă că dintre Ascendent și Mijlocul Cerului preferă cadranul estic (Cap. 2, 2), însă omite faptul că casa sau domiciliul al doisprezecelea nu este neapărat un loc bun, chiar dacă intră în această regiune [de cer/cerc]. De evitat.

A treia și a patra condiție sunt destul de directe: planeta să fie mai degrabă în mișcare directă prin zodiac decât retrogradă (Cap. 2, 5) și într-un semn înrudit naturii sale și poate chiar familiei sale (Cap. 2, 3). În astrologia tradițională, planetele sunt împărțite în două grupuri sau secte: o sectă a zilei, diurnă, și una nocturnă, a nopții. Planetele diurne (Soarele, Jupiter, Saturn) acționează într-o manieră mai echilibrată și susținătoare (supportive) în timpul zilei și în hărțile de zi, în timp ce planetele nocturne (Luna, Venus, Marte) fac asta în timpul nopții și în hărțile de noapte. 24 Așadar, de vreme ce Saturn este diurn și masculin, el ar trebui să se amplaseze în semnele de foc sau de aer (care sunt, fără excepție, diurne și masculine); de asemenea, am putea adăuga aici că el este cel mai bine invocat în timpul zilei. Similar, de vreme ce Venus este nocturnă și feminină, ea trebuie să se amplaseze în zodii de pământ sau apă (care sunt, fără excepție, nocturne și feminine), și probabil că este cel mai bine invocată noaptea. Marte este întotdeauna planeta ciudată aici, pentru că este masculin și nocturn: deci probabil că el va prefera o zodie masculină, însă ritualul să fie desfășurat noaptea.

În fine, planeta trebuie să fie neafectată (Cap. 2, 4-5), ceea ce tradițional poate însemna multe lucruri, însă aici accentul e pus pe relația planetelor cu maleficele [planetele malefice]. ‘Umar al-Tabari ar fi înțeles de aici fie că avem o planetă malefică în același semn cu planeta invocată, sau formând un careu sau o opoziție la ea, după semn [nu după grad]. De exemplu, într-o invocație a lui Venus (să presupunem că e în Taur), Marte sau Saturn nu ar trebui să fie și ei în Taur, sau formând careu din Leu sau Vărsător, sau opoziție la Taur din Scorpion. De asemenea, ‘Umar n-ar fi vrut ca planeta invocată să se afle la mai puțin de 15⁰ de fiecare parte a Soarelui [combustie].

  • Fumigațiile. Ingredientele pentru fumigații din aceste fragmente sunt de mai mare încredere decât cele din ediția GW a Picatrix, întrucât provin dintr-o altă sursă și se potrivesc cu celelalte liste arabice 25. Majoritatea ingredientelor erau disponibile prin intermediul unei bune librării oculte sau din alte surse de ierburi, cu excepția unor lichide speciale asociate fiecărei planete. Presupun că urina de capră (Saturn) putea fi obținută de la un fermier, vinul (Jupiter) sau sângele (Marte) erau destul de ușor de găsit, iar culesul apei de rouă (Venus) era o experiență migăloasă dar distractivă – însă unde puteam găsi lapte de lupoaică (Luna)? Poate că de fapt e un eufemism pentru altceva. Din păcate, nu știm care era lichidul aferent lui Mercur. Fiecare rulou de plante trebuia ars într-o cădelniță dintr-un metal potrivit, cuplată de un inel din același metal (lucru care nu se potrivește de fiecare dată cu asociațiile noastre moderne). În fine, trebuie să aduc în discuție cuvântul “integumen”, cuvântul latin corect dar nefericit ales de Pingree pentru a traduce echivalentul în arabă: acest cuvânt înseamnă coaja, crusta, carcasa a ceva, și este folosit în relație cu anumite ierburi și plante. Herbalistul tău îți putea spune dacă înseamnă de fapt coajă, crustă, tegument etc, după caz.
  • Îmbrăcămintea. O trăsătură neobișnuită a ritualurilor este utilizarea costumelor culturale, ceea ce-l ajută pe Agent să adopte identitatea planetară potrivită: haine negre sau evreiești pentru Saturn, o femeie îmbrăcată strălucitor pentru Venus, și chiar un creștin înarmat pentru Jupiter – reflectând rolul soldaților bizantini în Orientul Apropiat. Potrivit lui Pingree, această practică provine din tradiția indiană (2002, p. 22). Evident, am putea extinde această listă, obținând și alte semnificații ale planetelor. Însă folosirea imagisticii contemporane (ca de pildă un creștin înarmat) sugerează, poate, că ar trebui să ne inspirăm mai degrabă din mediul cultural propriu pentru talismane (images), decât să adoptăm imagini ale trecutului. De exemplu, Jupiter semnifică popoare notabile, lideri ai societății, cei bogați: oare n-am putea face un ritual pentru Jupiter purtând un costum sau o rochie modernă?

Odată trecute în revistă aceste remarci preliminare, să trecem acum la ritualurile în sine.

 

Cartea despre vorbitul cu spiritele planetelor începe astfel:

[Capitolul 1: Semnificațiile planetelor] 26

2 Abu Hafs [‘Umar b. Farrukhan] al-Tabari, 27 un anumit filosof și astrolog, a vorbit despre ce a găsit în cărțile anticilor. 3 La începutul acestei cărți, să vorbim despre venerarea (praise) celor șapte spirite ale celor șapte planete. 4 Așadar, oricine își dorește să vorbească cu unul dintre cele șapte spirite pentru a-i cere sau a-l întreba cine știe ce, nu trebuie să acționeze fără grijă, ci într-o manieră devotată, nu prin încercări, și nici prin vreo manieră stupidă sau cavalerească, ci având în minte numai ceea ce a vrut să împlinească pentru o operă măreață. 28 5 Altfel, [spiritul] nu va da ascultare cuvintelor celui care intenționează [acțiunea], nici nu îi va respecta acțiunile, însă e probabil să-l îngrijoreze cu o infirmitate serioasă. 29

6 Și, întrucât fumigațiile sunt necesare pentru această carte și pentru restul celor divine, vom discuta despre ele mai întâi. 7 Dacă, așadar, necesitatea l-ar fi împins pe oricare într-atât de mult încât să fie rănit de ea, 30 atunci este în primul rând necesar să inspectăm natura planetei pe care o voia, și [să vedem] dacă harta prezentă este în acord cu natura planetei. 31 8 Însă atunci el își va ține mintea fixată pe ceea ce își propune, pentru a fi binecuvântat cu ajutorul divinității.

9 Așadar, în primul rând să discutăm despre lucrurile proprii lui Saturn. 10 Și, astfel, toți bărbații în vârstă și lucrurile proprii lor, și supraveghetorii 32, și lucrătorii pământului și cultivatorii, și semințele, și începutul lucrurilor, și obstacolele, 33 și răutatea, și cele asemenea, sunt atribuite lui Saturn. 11 Iar acestea sunt cele cerute de la el, pentru ca acela să fie după învățat; fără aceasta, efectul nu se va împlini.

12 Lui Jupiter îi sunt proprii guvernatorii, 34 înțelepții și maeștrii la fel de puternici ai stăpânirii (rulership) 35, și consilierii, sau legile sau înțelepciunea sau artele; binele, armele, comerțul, profitul, chibzuința, și altele asemenea. 13 Cele ce-i sunt proprii lui Jupiter trebuie să fie căutate de cineva plăcut oricărui spirit. 36

14 Marte va fi întrebat despre războaie, certuri, crime, arderi și orice fel de vărsare de sânge, precum și altele ce-i sunt proprii. 15 Și trebuie spus că toate relele aduse de Marte sunt îndreptate prin bunăvoința lui Venus. 37

16 Cu cea mai mare devoțiune, Soarele ar trebui întrebat cu privire la regi, duci 38, și alți oameni puternici, și despre cele mai importante chestiuni.

17 Venus va fi întrebată referitor la orice chestiune femeiască și tipică femeilor, împodobirea femeilor, cântatul, jocurile și râsul, îngrijirea hainelor, și deliciul, și mâncatul și băutul, și cele asemenea. 18 Iar în ce privește lucrurile în privința cărora Venus este de acord cu Marte (sau altă planetă), întreabă-i pe amândoi. 39

19 Mercur [va fi întrebat] privitor la filosofie și orice știință, înțelepciune, învățătură și discipline, și despre orice carte, și pentru scrieri, picturi, sculpturi și elocvență.

20 Luna ar trebui consultată despre emisari și mesageri, și purtători de hârtii și comenzi și instrucțiuni, și despre drumuri și călătorii și mișcări, și lucruri mișcătoare, și privitor la râuri și mori, și roți și nave, și despre hrănirea copiilor și despre îngrijitoare.

[Capitolul 2: Ritualurile lui Saturn]40

1 Cel care dorește să-i vorbească lui Saturn, trebuie să se îngrijească ca Saturn să fie în exaltare 41, mai precis în gradul 21⁰ al Balanței 42, sau în semnul 43 bucuriei sale, Vărsătorul 44, sau în Capricorn, însă, desigur 45, măcar în triplicitate, termen, sau față. 2 Și n-ar trebui să facă asta, și nimic nu se va întâmpla decât dacă Saturn e rânduit în locurile sus-menționate, de la Punctul ce marchează orele (Hour-Marker)
46 până sus în Mijlocul Cerului, sau măcar în unul din cele patru unghiuri (pivots), sau într-un semn urmând înaintea unui pivot. 47 3 Ai grijă să fie direct, în triplicitate masculină dacă se poate. 4 Ai grijă să fie binevoitor, nu afectat. 5 Ai grijă să fie puternic și să meargă înainte, lipsit de orice nenoroc, fără cumva ca Marte să-l privească dintr-un careu sau o opoziție, și afară de orice mizerie și sclavie. 48

 

Figura 1: O posibilă elecție pentru Saturn (Dykes) 49

6 Iar dacă Saturn e plasat astfel, fă ca Agentul să avanseze în cel mai prevăzut și curat loc, îmbrăcat în veșmânt negru sau gri, cu papuci 50 negricioși în picioare 51, asemeni unei femei. 52 7 Iar înainte să ceară ceva de la el, să-l venereze pe Creator cu devoțiune în locul menționat, să se prosterneze cu cea mai mare devoțiune și umilință și religiozitate – dar să fie îmbrăcat după felurile unui evreu ce se roagă în sinagogă, întrucât cazmaua este asociată evreilor. 8 Iar la mâna sa dreaptă să poarte un inel de fier, și în aceeași mână să țină cazmaua tot de fier, având pe ea cărbuni astfel ca fumigația să aibă loc.

9 Așadar, fumigațiile atribuite lui Saturn sunt: opium, storax 53, muguri de rodie, șofran, pătlăgină 54, chimen sălbatic 55, integumen de iris 56, tămâie, murdărie din lână 57, sămânță de tamarind, pulpă de pepene (colocynth) 58. 10 Strânge atât [cât vrei], dar în cantități egale, și pune cărbunii pe cazma, amestecați într-o masă unitară, adăugând aceasta: urină de capră. 11 Și fă ca masa [rezultată] să fie lungă ca o lumânare, și arunc-o peste cărbuni. 12 Iar când începe să fumege, această orație să nu fie ținută sub tăcere:

13 “O, spirit strălucitor al acestei stele cu nume măreț, a cărui stăpânire este de asemenea cea mai măreață 59, care apari în gradul exaltării tale! 14 Și, o, tu, Saturn, rece și uscat, înșelător și malefic, și care spui adevărul în fiecare situație 60, tu care ești mai presus de toate virtuțile, și care te miști încet! 15 Și tu ești cel care atribuie fiecărui om toate relele după măsura puterii naturii tale, și care îi ia plăcerea și bucuria. 16 Tu, viclean însă înțelept respectabil, bătrân și truditor în toate răutățile, garant al binelui pentru cei buni și răului pentru cei răi, în funcție de calitatea existenței tale. 17 Mă rog de tine, măreț tată, prin marele nume al Creatorului tău, și prin ardoarea ta, să îmi apari și să îmi arăți adevărul tuturor lucrurilor despre care te voi întreba.”

18 Aceste lucruri fiind spuse, 61 Agentul să cadă cu fața la pământ, în adorație pentru Creator, și imediat îi va apărea ceva ca o imagine a unui bătrân, și acela se va conforma tuturor cerințelor lui. 19 Dar potrivit celor cerute de el mai înainte 62, toate acele lucruri se vor împlini în ziua lui Saturn și în timpul orei sale. 63

 

[Capitolul 3: Ritualurile lui Jupiter] 64

1 Dacă cineva vrea să-l întrebe ceva pe Jupiter, în primul rând acela să se îmbrace în veșminte albe sau deschise 65. 2 Iar pe un deget al mâinii sale drepte el să poarte un inel, și să mai poarte o manta. 66 3 Cu aceste lucruri astfel pregătite, acela să se înfățișeze în felul unui creștin ce pleacă la război (adică înarmat) 67 4 Iar acela să aibă o cădelniță cu foc pentru fumigație.

5 Fumigațiile lui Jupiter [sunt]: storax lichid 68, sandarac 69, iarba șarpelui (bugloss) 70, un pește din Eufrat 71, trestie mirositoare (calamus)72, gumă 73, rășină de pin, sămânță de ienupăr. 6 Dintre aceste doctorii 74, să iei după cum ți-e voia, dar în cantități egale. 7 Iar toate acestea să fie amestecate cu vin până devin o masă unitară, lungă.

8 Și vezi ca Jupiter să fie amplasat în locuri bune, așa cum am zis referitor la Saturn.

9 Iar în timpul fumigației, această orație ar trebui rostită: 10 “O stăpâne binecuvântat, fierbinte și umed, temperat, chipeș, înțelept, stăpân al adevărului și credinței, de care trebuie să te temi, a cărui voință e măreață, tu care pui toate lucrurile în ordinea potrivită, cel care dăruiește și copleșește abundent toate lucrurile cu ceea ce le este necesar, cel care sprijină perseverent în toate lucrările, a cărui natură bună răzbate întru credință [și] stabilitate! 11 Mă rog de tine, tată, prin natura ta bună și realizările tale asemenea, să-mi răspunzi rațional, fără îndoieli, la tot ceea ce te voi întreba.”

12 Aceste lucruri odată împlinite, acela să cadă cu fața la pământ, în adorație pentru Creator, și îi va apărea imaginea lui Jupiter, care-i va răspunde la întrebări.

 

[Capitolul 4: Ritualurile lui Marte] 75

1 Dacă cineva vrea să îl întrebe ceva pe Marte, acela să se îmbrace în țesături maiestuoase, roșii, iar pe un deget de la mâna dreaptă să poarte un inel de plumb. 76 2 Și acela să se înarmeze asemeni unuia ce pleacă într-o bătălie, după priceperea sa. 3 Acela să se echipeze asemeni acelor ce poartă togi, și care sunt mereu dornici de bătălie și care adoră idoli, căci Marte îi guvernează pe aceștia. 4 Apoi, să se ducă într-un loc extrem de curat, oricare ar dori, cu fumigațiile, având cu sine o cădelniță de plumb.

5 Fumigațiile sunt: lemn de aloe, piper 77, semințe de salcie 78, flori de palmarosa 79, euforbie 80, piper lung 81, aloe 82 și ambră. 6 Din acestea, să ia atât cât vrea, dar în cantități egale, și să o tragă cu sânge într-o masă lungă, asemeni cerii. 7 Și această să fie arsă în cădelniță, rostindu-se:

8 “O bun stăpân, uscat și fierbinte, [tu] care ești plin de toată dârzenia și care verși sânge, tu care oferi victoria tuturor bărbaților din preajmă 83, tu stăpân al răului și al faptelor rele și al ucisului, tu care duci la împlinire toate minciunile și relele, tu care urmezi calea armelor și care ești temut! 9 Te implor, tată, prin bunătatea naturii tale, să faci cu adevărat ceea ce vreau să îți cer.”

10 Apoi Agentul să-l adore pe Dumnezeu așa cum s-a scris, și ca răspuns va apărea o imagine a lui Marte.

 

[Capitolul 5: Ritualurile Soarelui] 84

1 Acela care dorește să-i vorbească Soarelui să se îmbrace în veșminte de rege, și lucitoare. 2 Pe cap să poarte o caschetă de aur, pe deget un inel tot de aur. 3 Apoi, să se echipeze după felul preoților și episcopilor și gardienilor Bisericii, după priceperea sa: căci Soarele este guvernatorul acestor oameni. 4 Iar în mâna sa să aibă o cădelniță pentru fumigații.

5 Fumigațiile sunt: șofran, storax, tămâie (olibanum), flori de rodie, aloe indiană, rășini, talc. 6 Să iei cât vrei, dar în cantități egale, și să le freci pe toate 85 și să le amesteci cu lapte, până totul devine o masă, și aceasta să fie arsă în cădelniță, rostindu-se:

7 “O, stăpâne, fierbinte și uscat, oferind toată lumina lumii, tu care ești bun în toate și ca o femeie modestă și ca o regină 86, chipeș, și cel mai curat și cel mai înțelept, cel care ține toate credințele, cel a cărui domnie va rezista pentru totdeauna, cel la care, după ce s-au îndepărtat, toate stelele imediat se întorc, [și] încă dinainte să se apropie de tine, tu le arzi cu lumina ta. 8 Fiind situat în mijloc, tu-i faci pe toți cei șase [planetele] 87 să strălucească cu măreața lumină a spiritelor. 9 Tu, ca femeie și regină în toate lucrurile, depășești toate spiritele cu lumina ta. 10 Iar când privești asupra vreunuia, îi ajuți spiritul, însă dacă acela devine conjunct cu tine, îl rănești; tu, a cărui orbită nu poate fi concepută de mintea umană în toată măreția sa.”

11 Apoi, Agentul să-l venereze pe Dumnezeu, așa cum s-a scris, și să caute ce-i trebuie, căci va obține.

 

[Capitolul 6: Ritualurile lui Venus] 88

1 Dacă cineva vrea să o întrebe ceva pe Venus, acela să se îmbrace ca o femeie, împodobit cu cele mai curate țesături. 2 Iar împrejurul tâmplelor 89 să poarte o coroniță de mătase încrustată cu pietre prețioase în chip de coroană, [și] să poarte la degetul mâinii drepte un inel făcut dintr-o piatră prețioasă. 3 Și să se împodobească cât de bine poate asemeni unei mirese, căci Venus guvernează femeile. 4 Și să aibă o cădelniță de aur sau argint sau cupru alb sau orice alt metal frumos, în care va avea loc fumigația.

5 [Lui Venus îi sunt atribuite:] aloe crudă, moscul, costusul 90, labdanumul, masticul, integumenul macului, frunzele de salcie, rădăcina de crin alb. 6 Așadar, se va lua o parte din fiecare (adică în [cantități] egale). 7 Și frecându-le pe toate, se va amesteca cu apă de rouă până devine o masă, urmând a fi arsă până la fumigație în cădelniță, rostindu-se următoarea orație:

8 “O, tandră doamnă, rece și temperată, a cărei sclipire nimeni nu o poate distinge 91 pe deplin, care ești bună și bine rânduită printre spirite, care ești chiar doamna zâmbitoare a tuturor frumuseților, a aurului și a oricărui lucru prețios, a tuturor plăcerilor și jocurilor și cântecelor! 9 Tu ești chiar doamna adevărului și înțelegerii și plăcerii, a cărei calitate proprie este să cultive vinul și dorința, care te veselești cu fiecare joc. 10 Trimite-mi un înger la mine, nu să mă sperie, ci să-mi destăinuie deschis orice îl voi întreba ce ține de natura ta.”

11 Apoi, prosternări, și-acela să-l venereze pe Creator, și o întruchipare a lui Venus va apărea, vorbindu-i.

 

[Capitolul 7: Ritualurile lui Mercur] 92

1 Dacă cineva vrea să se consulte cu Mercur, acela să se îmbrace pe cât de bine poate ca un scriitor, și să se potrivească cu această înfățișare în toate lucrurile, cele ce țin de trup cât și de comportament. 2 Să poarte un inel (de plumb) 93 pe un deget al mâinii drepte. 3 Și să pătrundă în locul pentru întrebare foarte rapid, iar locul respectiv să fie potrivit dorinței tale, [și] extrem de curat. 4 Iar acela să aibă o cădelniță de plumb cu foc arzând, în care va avea loc fumigația.

5 [Atribuite lui Mercur sunt:] mușchii și lichenii, chimenul de Kirman 94, busuiocul de munte, busuiocul dulce, busuiocul 95, mărăcinele scoțian 96, cojile de migdale amare, sămânța de tamarisc, vița de vie. 6 Strânge cât vrei din fiecare, însă în mod egal, și amestecă-le și arde-le în cădelniță 97, rostind următoarea orație:

7 “O, stăpâne, elocvent și înțelept, și care aduci lucrurile la împlinire, care înțelegi toate ce țin de cunoaștere și scris, care – fiind cel mai înțelept – vorbești despre toate cele ce sunt, din înaltul cerului și până pe pământ, și care rar te bucuri, și care nu îi ajuți mereu pe cei ce vor să obțină bani, ci îți dorești mai degrabă să aduci pagube (harm), și care aduci pagube negustorilor! 98 8 Tu, guvernator al întregii cunoașteri și la fel de priceput în ea, a cărui natură rațiunea umană nu va putea niciodată să o pătrundă sau explice în cuvinte, pentru că tu operezi bine cu spiritele bune și rău cu cele rele, fiind masculin cu bărbații și feminin cu femeile, diurn cu cei diurni, nocturn cu cei nocturni, îmbinându-ți natura cu toți cei ce vor să ți-o cunoască, tu prezinți ceea ce este infailibil 99 în rațiunea minții, iar pentru cei cu care ești amestecat, tu operezi potrivit naturii lor. 9 Fii aici cu mine, și mulțumit, astfel ca oricând te voi întreba cu devoțiune, ca pe un prieten, tu să-mi răspunzi cu un chip blând și să fii prezent pentru mine, favorabil, să mă ajuți, să mă aperi și să mă îndrumi (după Dumnezeu), și să-mi dai de la Dumnezeu. 10 Și să îmi răspunzi mereu la orice întrebare, și să mă mulțumești repede și adevărat.”

11 Acestea să se întâmple în ziua și ora lui Mercur, el fiind plasat bine într-o demnitate a sa, ferit de malefici. 12 Iar acela să-l adore pe Dumnezeu Creatorul, să cadă la pământ, iar el [spiritul] va veni după cum s-a spus.

 

[Capitolul 8: Ritualurile Lunii] 100

1 Dacă cineva vrea să o întrebe ceva pe Lună, să se îmbrace asemeni unui tânăr sau adolescent, gata de alergare 101, într-un veșmânt alb, nu prea lung. 2 În mână să aibă o cădelniță de argint, pe deget un inel de argint, și foc în cădelniță, și să meargă într-un loc potrivit 102.

3 Fumigația Lunii: sămânța de smochin (ben tree), aristalqawaj (adică, sămânța de citrolus dulce) 103, aloe de [lipsă], guma 104, sămânța de roșcovă, integumenul învelișului florii de palmier, margaretele, cuișoarele. 4 Să se ia după voie, însă în cantități egale. Iar acestea să fie mărunțite în bucăți mici și amestecate cu lapte de lupoaică, și să se facă o masă lungă asemeni unei lumânări. 6 Și-aceasta să se ardă rostind această orație:

7 “O, doamnă 105 a cunoașterii, și blândă, temperată, cea mai trupeșă (shapely) regină, și-întotdeauna neabătută în credință, a cărei natură nu urăște plăcerea și bucuria! 8 Tu, doamnă, care ai supuse orice poruncă și orice purtător de poruncă, învățătoare a consilierilor, care menții înțelegerea și dreptatea între cele șapte spirite, interpunerea ta ascunde lumina tuturor spiritelor, însă conjuncția ta cu oricare dintre ele scade răul unei malefice și crește bunăvoința unei benefice – așadar, de vreme ce ești prima între ele, mă rog de tine umil, cu toată devoțiunea minții mele, ca orice te voi întreba, tu să nu te abții să vorbești deschis cu mine.”

9 Și-acela să-l adore pe Dumnezeu, să se prosterneze, și [spiritul] va veni.

 
 

Note:

(1) Inveneris – în mod normal înseamnă “a descoperi, a găsi” (Ar. Wajada). Însă în latină, el poate de asemenea să însemne “a inventa”, probabil traducând o variație a arăbescului awjada, care înseamnă “a produce”.

(2) În general, în limba arabă sunt omise în scris vocalele scurte, și există mai mult decât un singur b, deci acest cuvânt ar putea fi ușor transliterat în latină ca Zebel, iar cineva ar putea să-l confunde cu Sahl.

(3) Această construcție este comună în limba arabă, și trebuie pur și simplu înțeleasă ca “unul dintre fiii lui Israel.”

(4) Pentru acest paragraf și următoarele, vezi rezumatul plăcut din David Pingree, “The Sabians of Harran and the Classical Tradition” [Sabienii din Harran și Tradiția Clasică], International Journal of the Classical Tradition, Vol. 9, No. 1,
pp. 8-12.

(5) O sursă excelentă pentru neoplatonism și teurgie, focalizată însă pe Iamblichus, este Gregory Shaw, Theurgy and the Soul: The Neoplatonism of Iamblichus. The Pennsylvania State University Press, 1995.

(6) Pingree 2002, p. 35.

(7) Coran 2:62, 5:69, 22:17.

(8) Ibid., 19:57 și 21:85.

(9) Acest material a fost utilizat în alte texte medievale și apare în Compilația lui Leopold al Austriei (tradusă de Dykes, 2015)

(10) Am publicat Bonatti on Horary, The Cazimi Press, 2010, o carte medievală clasică despre întrebări, populară încă în Renaștere.

(11) În cadrul acestui tip de astrologie, cel mai bine este să folosim guvernările tradiționale: Jupiter guvernează Peștii, Marte guvernează Scorpionul, iar Saturn guvernează Vărsătorul.

(12) Multe dintre aceste condiții le discut în eseul meu despre elecțiile magice (magical elections) în Dykes și Gibson (2012), vezi și Dykes 2010.

(13) Adică un talisman.

(14) În emisfera nordică, semnele dominatoare (commanding signs) (după Thabit, tot acestea fiind și cele “drepte”) sunt cele de la începutul Racului până la sfârșitul Săgetătorului, iar restul sunt supuse (obeying) sau corupte (crooked). În emisfera sudică, aceste etichete sunt inversate. Probabil că Thabit preferă ca planetele să se afle în semne dominatoare și supuse care se oglindesc reciproc de-a lungul acestei axe: Săgetător-Capricorn, Scorpion-Vărsător, Balanță-Pești, Fecioară-Berbec, Leu-Taur, Rac-Gemeni.

(15) Adică planetele malefice (Marte și Saturn). “Afectat”, adică mai ales printr-un careu sau o opoziție la ele, chiar și numai după semn [nu exclusiv după unghi].

(16) Asta înseamnă că planetele malefice ar trebui să se amplaseze în semne care sunt “adversative față de” guvernatorul Ascendentului. În astrologia tradițională nu apar aspectele așa-zise “minore”, precum semi-sextilul (30⁰), și astfel planetele din anumite semne nu pot forma aspecte, altfel spus nu se pot vedea: asta înseamnă că ele nu au legătură și au o influență diminuată, aproape nulă, unele asupra altora. Cele patru locuri de aversiune, din orice poziție, sunt întotdeauna semnele adiacente, și de aici al șaselea și al optulea semn. Așadar, de exemplu, dacă guvernatorul Ascendentului ar fi în Gemeni, atunci maleficele ar trebui să fie în oricare semn adiacent (Taurul sau Racul), sau în al șaselea sau al optulea semn de la Gemeni (Scorpion, Capricorn).

(17) Interpretare după versiunea A pentru septentrionem (“nordul”).

(18) Ediția latină nu menționează că ritualurile ar fi Sabiene, însă cea arabă da.

(19) David Pingree, “Al-Tabari on the Prayers to the Planets”, Bulletin d’Etudes Orientales, Tome XLIV 1993 (Annee 1992), pp. 105-117. Tot el a listat manuscrisul ca Florența, Biblioteca Nazionale Lat. II. Iii. 214, ff. 31-33.

(20) Ediția germană (1962) este o traducere a ediției arabe a lui Ritter (1933).

(21) În ritualul pentru Venus (10), ea este rugată să trimită “un înger”, însă fără vreo identificare sau distincție între acest înger și îngerul lui Venus însăși.

(22) Pentru mai multe despre aceste condiții, vezi Dykes și Gibson, 2012. Mercur (11) adaugă ora și ziua planetară, probabil de asemenea implicate în cazul lui Saturn (19).

(23) Vezi Dykes, Introductions to Traditional Astrology: Abu Ma’shar & al-Qabisi, pentru tabelele acestor demnități.

(24) Mercur este variabil. În general, când Mercur se află pe un grad anterior Soarelui (răsărind înaintea lui dimineața), el este considerat diurn. Însă dacă se află pe un grad de după gradul Soarelui (apunând după el seara), el este considerat nocturn. În general este considerat masculin, însă totuși mai degrabă neutru sau hermafrodit.

(25) Pingree, “Al-Tabari on the Prayers to the Planets”, pp. 108-111, 116-117.

(26) Aceasta corespunde cu fragmentul din Picatrix, Ar., pp. 190-197, Ger. 206-209, Lat. 112-113, GW 156-157.

(27) Abuelabec Altanarani.

(28) Aici am putea interpreta acest pasaj în cheia: “pentru Marea Operă” (pro magno opere, și cred că n-am greși.

(29) Probabil se referă într-un sens fizic, însă eu sugerez că un astfel de magician poate fi chiar el afectat de dezechilibrele și problemele spirituale și de viață tipice tocmai naturii planetare pe care o tratează cu atâta cavalerism.

(30) Aceasta pare să însemne că situația este o urgență sau într-adevăr o problemă pentru viața magicianului.

(31) Adică să se asigure că momentul ales este potrivit pentru acea planetă.

(32) Citesc praefecti în locul variantei lui Pingree, perfecti (“perfect), ceea ce se potrivește mai bine cu Ar. și varianta germană.

(33) Detenti. Adică, lucrurile care te rețin (things which hold something back) sau care te ocupă astfel încât activitatea ta nu înaintează.

(34) Iarăși, citesc viri praefecti, în loc de viri perfecti, în perfect acord cu sensul din Ar. și Ger.

(35) Interpretarea este mai largă decât ideea lui Pingree de a traduce dominie; Ar. și Ger. menționează aici “figuri de autoritate” (ger. Obrigkeitspersonen).

(36) Omni spiritui placet. Semnificație neclară; ar putea însemna: caracterul sau măcar atitudinea individului să fie jovială și plăcută.

(37) Acest pasaj provine din cele Cincizeci de Aforisme (sau Judecăți) ale astrologului Sahl b. Bishr (vezi Bibliografia). Aforismul 34 spune că Jupiter distruge (breaks) sau slăbește răul pricinuit de Saturn, iar Venus distruge sau slăbește răul lui Marte.

(38) Sau, mai simplu, “lideri” (ducibus)

(39) Acest pasaj pare să se refere la chestiuni romantice, întrucât, împreună, Venus și Marte semnifică erotism și sexualitate.

(40) Corespunde cu Ar. 202-204, Ger. 213-215, Lat. 117-118, GW 161-162.

(41) Interpretez ca singular.

(42) În mod tipic, e destul ca Saturn să se amplaseze în zodia Balanței; probabil că textul ar trebui înțeles ca “în semnul [signo] Balanței.”

(43) Aici se înțelege mai degrabă signo decât gradu, deoarece nu există grad al bucuriei sale.

(44) Am inversat ordinea Capricornului și a Vărsătorului, în linie cu Ar., întrucât Saturn într-adevăr își află bucuria (does rejoice) în Vărsător.

(45) Înțelegere oarecum incertă a sintagmei pro notatis (interpretarea lui Pingree pentru pro notata).

(46) Adică Ascendentul.

(47) “Pivotul” este un unghi, așa cum e unghiul Mijlocului Cerului; astfel, Saturn ar trebui să se amplaseze într-o casă (place) angulară sau succendentă.

(48) Aici ar trebui să se refere la detriment (în Rac sau Leu) și cădere (în Berbec).

(49) În această figură, Saturn se află în zodia pe care o guvernează, între Ascendent și Mijlocul Cerului în Casa a XI-a (o casă foarte bună, succedentă), în propria triplicitate, și într-un semn de același gen, neavând aspecte în sens clasic cu Marte, configurat cu ambele benefice în aspecte bune, în mișcare directă, într-o hartă diurnă (Saturn fiind o planetă diurnă).

(50) Aici substitui subtalaribus (un cuvânt medieval) cu substellaribus.

(51) Calciatus, un pic redundant, dar se referă de asemenea la încălțăminte.

(52) Ar. se referă aici la atitudinea persoanei, a fi umil și chiar puțin înnegurat (sorrowful): poate, o femeie în doliu?

(53) Al-asturak, diferă de storaxul menționat pentru Jupiter (5) și Soare (5), may’ah. Nu cunosc care este diferența dintre ele.

(54) Literal, “limba mielului/berbecului” (Ar. lisan al-hamal), probabil datorită formei frunzelor.

(55) Ar. qurdamana, sugerând mai degrabă “nucșoară”, așa cum traduce și varianta germană (kardamom).

(56) Probabil acoperirea fructului de iris.

(57) Acesta este cel mai probabil altceva decât murdărie uzuală; varianta germană traduce prin “grăsimea lânii” (wool fat/grease) (Wollenfett).

(58) O plantă vânoasă (viny) cu rădăcini și semințe amare.

(59) Acest pasaj se referă la perioada cea mică (the lesser years) a lui Saturn (30), un ciclu astronomic important, înrudit cu “revoluția lui Saturn”.

(60) Tradițional, Saturn este cumva o planetă enigmatică, deoarece lui îi sunt atribuite multe calități bune (înțelepciune, sfaturi profunde, autoritate, etc.) dar deopotrivă multe rele (înșelare, obstacole, etc). Aceste diferențe ar putea fi datorate grupului (sect) și condiției: mai precis, ziua (când Soarele este deasupra orizontului) sau când se află într-o demnitate proprie și într-un loc bun, Saturn manifestă calitățile favorabile, dar noaptea sau când nu se află într-o demnitate proprie, sau când se află într-un loc rău, el manifestă contrariul. Saturn întruchipează aceste contraste mai mult decât celelalte planete.

(61) Interpretare a lui interdictis, care se referă la oprirea, anularea, interzicerea unui eveniment; poate că scribul voia să scrie de fapt introductis, “acestea fiind introduse”, sau să afirme “în introducere, …”.

(62) Acest pasaj pare să însemne pur și simplu “cele ce au fost afirmate anterior”.

(63) În Ar. se spune că ritualul în sine ar trebui făcut în timpul zilei și orei sale, ceea ce are sens; însă versiunea latină face să pară ca și cum efectul se va împlini, sau se va împlini și la un alt moment din ziua și ora sa.

(64) Acest pasaj corespunde cu Ar. 204-205,Ger. 215-217, Lat. 119.

(65) Glaucis, care are o tentă de gri.

(66) Ar. are un fel de burnuz, un fel mantie cu glugă.

(67) Aceștia nu sunt creștinii Cruciadelor, ci creștinii ortodocși, bizantini, pe care musulmanii i-au cucerit în Siria și în zona Levantului – adică acel creștin care întruchipează puterea Constantinopolului, un apărător al credinței și obiceiurilor sale. Am putea sugerea de asemenea alte veșminte creștine tipice, cum ar fi tipul monahal de robă.

(68) Însă scriitorul latin adaugă și cuvintele “adică mastic” (masticum).

(69) O rășină de copac oarecum aromată.

(70) Aici se referă larg la plantele din familia Limbei mielului (borage).

(71) Asta mi se pare ciudat.

(72) Sau “obligeană” (acorus calamus). Ar. are, mai simplu, “o trestie mirositoare”, în timp ce varianta germană traduce prin calamus (Kalmus). Frunzele și rădăcinile sunt de multe secole folosite pentru parfumuri (printre altele).

(73) sau “gumă arabică” (al-Razi, în Pingree 1993).

(74) Speciebus, care poate însemna pur și simplu “tipuri”, însă în Evul Mediu a început să însemne și “leac” sau “drog”, sens care pare mai potrivit aici.

(75) Acest pasaj corespunde cu Ar. 211-212, Ger. 222-223, Lat. 124, GW 168-169.

(76) Picatrix-ul arăbesc menționează aici “cupru”, poate pentru că cuprul este un metal roșiatic. Atribuțiile astrologice normale ar implica că inelul saturnian ar fi din plumb, iar cel marțian – de fier, însă observați că instrumentul saturnian pentru fumigații este o cazma de fier, care face în mod adecvat legătura lui Saturn cu agricultura.

(77) Familia plantelor este lepidium.

(78) Alte surse menționează aici sămânța de laur sau de mosc european.

(79) Andropogon (sau Cymbopogon) schoenantbus, o rudă aromatică a “lemon grass”.

(80) O plantă comună, din păcate fără alte detalii mai specifice. Sursa hermetică a lui Pingree menționează aici: irisul.

(81) O cățărătoare (vine) care înflorește, cu un fruct picant.

(82) Nu sunt pe deplin sigur cum diferă asta de lemnul de aloe menționat mai sus.

(83) Citesc (după Ar.) victoria, în loc de doctrina, “învățătură”. Picatrixul arăbesc menționează aici “masculinul, copleșitorul, victoriosul…”. Dacă versiunea arabă a lui ‘Umar nu interpretează diferit pasajul, traducătorul latin a amestecat “masculinul” cu “victoriosul”, transformându-le într-o putere pe care într-adevăr Marte o conferă oamenilor (însă care nu-l descrie ca atare pe Marte).

(84) Acest pasaj corespunde cu Ar. 217-218, Ger. 228-229, Lat. 129, GW 174-175.

(85) Tritum.

(86) În limba arabă, “Soarele” este un cuvânt la feminin, ceea ce ne ajută să înțelegem limbile feminine; însă poate că haranienii se bazau de asemenea pe mitologii mai vechi cu zeități-Soare feminine. Utilizarea femininului (de exemplu, “regină”) este explicită și în Picatrixul arăbesc, dar în traducerea Latină ea a fost transpusă în termeni la masculin.

(87) Interpretare pentru quinque. Soarele se află în mijlocul ierarhiei planetare, având deasupra-i planetele superioare (Saturn, Jupiter, Marte) și dedesubt pe cele inferioare (Venus, Mercur, Luna).

(88) Acest pasaj corespunde cu Ar. 219-220, Ger. 230-231, Lat. 130-131, GW 176-177.

(89) Tympora, un fel medieval de a scrie (singular tympus, tempus).

(90) Sausurrea costus, un fel de mărăcine aromatic folosit la parfumuri.

(91) Înțeleg perspicere, nu prospicere.

(92) Corespunde cu Ar. 221-223, Ger. 232-235, Lat. 132-134, GW 178-180.

(93) Ar. menționează “argint viu / mercur fix” (al-zi’baq al-ma’qud), variantă ce limpezește lucrurile.

(94) O provincie din Iranul modern.

(95) Aceste trei tipuri de busuioc sunt habaq jabaliyy, hamahim și rayhan. Pingree îl consideră pe al doilea totuna cu Ocimum basilicum, care este un nume general pentru busuioc dulce sau tailandez. Nu știu sigur cum diferă mai exact acestea.

(96) Onopordum (onopordon) acanthium.

(97) Observați că textul omite lichidul cu care să se amestece.

(98) În Picatrix, tonul este mult mai pozitiv aici, nu se menționează că Mercur ar putea face rău.

(99) Interpretez Inerrorem în loc de in errorem.

(100) Corespunde cu Ar. 223-224, Ger. 235-236, Lat. 134, GW 180.

(101) Probabil o trimitere la imitarea mișcării rapide a Lunii. Poate că ar fi de-ajuns ca cineva să poarte haine largi și confortabile ca să se potrivească cu cerințele.

(102) Idoneum, care în forma greacă are și sensul de curățenie și reverență (așa cum s-a afirmat pentru celelalte ritualuri).

(103) Citrolus este probabil un soi de fruct citric, însă asta nu înseamnă că traducerea latină a înțeles-o pe cea arabă. Transcrierea lui etherttallin (sugerează Pingree) este totuna cu necunoscutul aristalqawaj menționat în manuscrisul Hermes.

(104) Gumă arabică, poate?

(105) Versiunea Latină păstrează masculinul, întrucât Luna este gramatical masculină în cea Arabă.
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.