Ciclul Saturn-Pluto: Moby Dick și adâncimile naturii

Posted by
Timp de lectură: 6 minute

 
 

Richard Tarnas

 
 
Reprodus cu permisiunea autorului.

Acest articol este capitolul cinci Moby Dick and Nature’s Depths din secțiunea a V-a a cărții Cosmos and Psyche. Secțiunea a V-a a cărții, Cycles of crisis and contraction, cuprinde următoarele capitole: World Wars, Cold War, and September 11; Historical Contrasts and Tensions; Conservative Empowerment; Splitting, Evil, and Terror; Moby Dick and Nature’s Depths; Historical Determinism, Realpolitik, and Apocalypse; Moral Courage, Facing the Shadow, and the Tension of Opposites; Paradigmatic Works of Art; Forging Deep Structures.
 
 
Una dintre cele mai remarcabile secvențe de sincronicități pe care le-am observat vreodată a fost convergența dramatică de evenimente avându-i ca protagoniști pe Melville, Moby Dick și cele două cicluri planetare [Uranus-Pluto și Saturn-Pluto] pe care le-am examinat [până acum] în această carte. Așa cum am văzut, Melville s-a născut în 1819, când Saturn și Pluto formau o conjuncție și când era de asemenea activ careul Uranus-Pluto, ceea ce corespunde cu acea combinație puternică de complexe și impulsuri conflictuale pe care le-am observat la Marx, născut în timpul acestor alinieri, și în alte perioade istorice extrem de importante (critical), cum ar fi anii 1960 și anii 1790. La Melville și în romanul Moby Dick, putem observa interacțiunea puternică dintre aceste două complexe arhetipale. Pe de-o parte, avem teme Uranus-Pluto: trezirea și erupția forțelor naturii în ființa balenei, dezlănțuirea id-ului instinctual în personajul Ahab, actul său de sfidare titanică și puterea titanică și intensitatea creativă a cărții Moby Dick în sine. Pe de altă parte, avem teme Saturn Pluto precum răzbunarea și pedepsirea naturii și obsesia neîncetată față de un rău proiectat, cazanul de instincte din sufletul lui Ahab stimulându-i cu o forță inexorabilă impulsul răzbunător.

La unsprezece zile după nașterea lui Melville, în august 1919, nava Essex pleca din Nantucket, îndreptându-se spre sudul Oceanului Pacific, unde avea să fie atacată și scufundată de o balenă de 25 de metri. Potrivit relatării publicate ulterior de Owen Chase, secundul de pe Essex, balena a lovit nava în mod repetat și deliberat cu “furie și răzbunare” până a distrus-o și a scufundat-o. Cei douăzeci de vânători de balene care au supraviețuit au fost forțați să petreacă următoarele nouăzeci și trei de zile în bărci de salvare, în largul oceanului, fără protecție și hrană, mare parte dintre ei murind în cele din urmă. De la plecarea navei până cincisprezece luni mai târziu la ciocnirea cu balena și scufundarea finală, această călătorie fatidică s-a petrecut în timpul aceleiași conjuncții Saturn-Pluto și a careului Uranus-Pluto care au coincis cu nașterea lui Melville. Putem spune că aici forțele titanice ale naturii, întrupate în balenă, o expresie limpede a principiului plutonic al puterii elementale, masei și instinctului naturii, au erupt brusc și s-au trezit la viață în cel mai neașteptat mod, așa cum este specific pentru complexul Uranus-Pluto. Totuși, balena care a atacat și distrus nava Essex, a fost, la rândul ei, asemeni lui Moby Dick și lui Ahab, agentul saturnian al judecății, pedepsei, represaliilor și morții – reflectând cu precizie complexul Saturn-Pluto.

Melville a crescut fără să aibă cunoștință de acest eveniment dramatic care avusese loc în preajma nașterii sale, iar după ce a împlinit douăzeci de ani s-a îmbarcat într-o călătorie de trei ani pe o balenieră, care l-a adus în aceeași zonă a Pacificului de Sud unde se petrecuse scena scufundării navei Essex. În acea călătorie, s-a întâmplat că l-a cunoscut pe fiul lui Owen Chase, secundul navei Essex, care i-a împrumutat o copie a manuscrisului tatălui său. Melville a fost profund impresionat de lectura “minunatei povești din mijlocul mării”, după cum avea să relateze mai târziu, “atât de aproape de latitudinea unde s-a întâmplat naufragiul.”

La exact un ciclu complet Saturn-Pluto distanță după nașterea lui Melville și scufundarea navei Essex, în timpul următoarei conjuncții a acestor planete, din 1850-1851, Melville a scris și publicat romanul Moby Dick. Uimitor, exact când își termina de scris cartea, în august 1851, iar conjuncția Saturn-Pluto era la 4° de exactitate, baleniera Ann Alexander a fost lovită și scufundată de un cașalot înfuriat pe care-l vâna în aceleași ape în care nava Essex înfruntase aceeași soartă cu mai bine de treizeci de ani în urmă – acestea două fiind, până în ziua de azi, singurele cazuri bine documentate de evenimente de acest fel. Melville a fost siderat când a aflat despre extraordinara coincidență.

De asemenea, cum ne amintim, publicarea romanului Moby Dick și scufundarea navei Ann Alexander au coincis nu doar cu conjuncția Saturn-Pluto, ci și cu o conjuncție Uranus-Pluto, cea din perioada 1845-1856, examinată anterior – cele trei planete formând o triplă conjuncție, singura astfel de configurație din ultimele două secole. Extraordinara putere elementală a lui Moby Dick, tema eliberării neașteptate a întunericului și vulcanicului, dezlănțuirea forțelor naturii atât în ființa balenei, cât și în imaginația creativă omenească, l-au posedat întru totul pe Melville când a lucrat la roman. Scriind încontinuu, fără pauze de masă, alternând între explozii de energie și epuizare din cauza efortului imens, Melville striga:

Dați-mi craterul Vezuviului drept călimară! Prieteni, țineți-mi mâinile! Căci în actul simplu de a pune pe hârtie gândurile despre acest Leviathan, ele mă obosesc și mă fac să leșin cu perspicacitatea lor adâncă în cercetare, de parcă ar cuprinde întregul cerc al științelor și toate generațiile de balene, și oameni și mastodonți, din trecut, prezent și din vremea ce stă să vină, cu toate panoramele imperiilor de pe pământ orbitând, și de-a lungul întregului univers… Astfel, atât de amplă, este virtutea unei teme cuprinzătoare și liberale! Iar noi ne mărim după măsura ei. Pentru a crea o carte măreață, trebuie să alegi o temă pe măsură.

Toate aceste personaje și evenimente – viața și imaginația creatoare a lui Melville, povestea și temele din Moby Dick, figura titanică a lui Ahab, uciderea balenelor și balenele care omoară ucigașii de balene – reflectă profund natura celor două complexe arhetipale pe care le examinăm aici, Saturn-Pluto și Uranus-Pluto. Am fost puternic uimit de extraordinarul tipar sincronic în care cele două evenimente, nașterea lui Melville și publicarea cărții Moby Dick, au coincis atât de precis cu succesiunea de alinieri Saturn-Pluto și Uranus-Pluto. Acestea au fost singurele conjuncții formate de Saturn și Pluto în primii șaptezeci de ani ai secolului XIX, și singurele aspecte tensionate formate de Uranus și Pluto în acea perioadă. Iar când am descoperit ulterior că aceste evenimente au coincis de asemenea cu evenimente atât de rare și expresive simbolic, balene scufundând baleniere, evenimente atât de straniu relevante atât pentru întreaga viață cât și pentru capodopera lui Melville, și totodată corespunzând atât de precis cu complexele arhetipale asociate acestei coincidențe rare de alinieri planetare – în toate aceste evenimente și coincidențe, succedându-se unul după altul cu o coerență implacabilă, am simțit că, prin actele naturii a erupt o putere sincronică de o intensitate extremă, care, prin vigoarea sa elementală, vădea o autentică numinozitate.

După cum știm, Jung acorda o atenție deosebită mișcărilor bruște sau neobișnuite ale naturii, scrutând semnificația lor potențial sincronistică, fie că era vorba de vânt ori de apă sau de păsări, insecte, pești sau alte animale. Însă evenimentele și coincidențele discutate mai sus, scufundarea balenierelor, nașterea lui Melville și Moby Dick, și mișcările cosmice și tiparele arhetipale cu care au coincis toate atât de precis, sugerează existența în natură a unei forme de orchestrare sincronistică care, prin comparație cu povestea scarabeului intrat pe fereastra lui Jung în timp ce pacientul îi povestea un vis, inspiră venerație prin magnitudinea lor epică. Aceste tipare atât de puternice, operând pe atât de multe nivele în lumea omenească și cea naturală, sugerează puternic posibilitatea ca o anima mundi să sălășluiască în “toate lucrurile” – în adâncimile psihicului uman și în adâncurile naturii – ca interioritate profundă, structurată arhetipal (arhetipally informed depth of interiority). Măreața operă a lui Melville este mai mult decât o creație omenească: ea înfățișează însăși avântul forțelor naturii, îmbibate cu o semnificație întunecată și numinoasă. Forțe elementale ale sensului și scopului ridicate din adâncurile oceanului, de două ori în ființa balenelor, și de două ori în formă umană, prin nașterea lui Melville și a cărții sale. Aceste extraordinare duble sincronicități din tărâmurile oamenilor și cetaceelor sunt, în sine, îndeajuns de uluitoare încât să îndemne la reflecție profundă. Și totuși, strâns legat de toate aceste evenimente și coincidențe și unindu-le este marele macrocosm însuși, mișcările planetare de pe imensul cer înstelat, mult deasupra oceanului balenelor și oamenilor, reflectând toate o profunzime de tipar semnificativ și scop misterios sălășluind în adâncul tuturor lucrurilor.
 
 

Alte articole de Richard Tarnas în limba română:
Introducere în analiza astrologică arhetipală
Doi pețitori: o parabolă
Făurirea Sinelui, Dezvrăjirea Universului

Războaiele Mondiale, Războiul Rece și 11 Septembrie
Ciclul Saturn-Pluto: Ascensiunea conservatorismului
Ciclul Saturn-Pluto: Divizare, rău și teroare
Ciclul Saturn-Pluto: Determinism istoric, Realpolitik și apocalipsă
Ciclul Saturn-Pluto: Curaj moral, înfruntarea Umbrei și tensiunea contrariilor
Ciclul Saturn-Pluto: Opere de artă paradigmatice
Ciclul Saturn-Pluto: Făurind structuri profunde

Însemnări asupra atacului de la World Trade Center

Rolul astrologiei într-o civilizație aflată în criză
Suflet și Cosmos
Cosmologia Arhetipală: scurtă descriere

Note asupra Dinamicilor Arhetipale și Cauzalității Complexe în Astrologie (I)
Note asupra Dinamicilor Arhetipale și Cauzalității Complexe în Astrologie (II)
Note asupra Dinamicilor Arhetipale și Cauzalității Complexe în Astrologie (III)

Idealul și Realul (I)
Idealul și Realul (II)

Sfaturi pentru astrologi
Sincron și Diacron: Rick Tarnas despre Cosmos și Suflet
 
 

Alte articole despre Saturn-Pluto:
5 Sfaturi pentru a supraviețui conjuncției Saturn-Pluto din Capricorn (2019-2020)

Opoziția Saturn-Pluto din 2001-2002: Transformând teroarea în triumf
Israel si Palestina: O explorare arhetipală a complexului Marte-Saturn-Pluto

2020, Saturn-Pluto și situațiile nucleare la limită
Un shaman al erei informației: Edward Snowden
Donald Trump și conjuncția Saturn-Pluto
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.